Automation Design Team Lead

Au­to­ma­tion De­sign Team Lead
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:29.04.2022 klo 15:00
Haku päättyy:27.05.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Find out more about Netled here: https://netled.fi/

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following professional to join the team at Netled:

AUTOMATION DESIGN TEAM LEAD

In this position, you will be working in multiple cross-disciplinary projects in which you will lead the automation design team. You will also use your own skills to support sales and project deliveries.

You have a suitable technical education in the field (MSc in Engineering or similar qualification) or you have acquired similar skills via several years of work experience in industrial automation. Success in this role requires a customer-focused service attitude, knowledge of design software, flexibility, and excellent English-language skills, as well as a willingness to travel to customer projects both in Finland and abroad. You are a team player with a positive attitude who takes others into consideration.

You have strong skills in industrial automation (Beckhoff, Siemens, IFM etc.) To succeed in the role you will need good knowledge of HMI and a solid understanding of FAT/SAT on-site testing and implementation. Experience in coding robotics and other coding languages is an advantage.

What we offer you:

Diverse and meaningful work in an international environment: we are proud of what we do. Global food production is in desperate need of sustainable solutions, and here at Netled we are building a vertical farming system that will revolutionize the entire global food production system.

A motivated team that is excited about their work: our employees are true professionals in their field. We are a diverse and international organization that works together towards our shared goals.

Development opportunities: you can consistently improve your own skills. We support your professional development at every stage, and in this role you have the opportunity to become a key player in our team.

Responsibility for people and the environment: our shared ethical principles cover both people and caring of the environment alike. Our ongoing objective is to build a more sustainable future.

Ambitious individuals who are willing and able to learn can shine here at Netled. You will have the perfect opportunity to show your skills and develop your career!

Please send your application letter, CV, and salary request via https://netled.fi/jobs/automation-design-team-lead/.

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyratkaisuihin erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueena ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tähtäimessä on voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys on vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa. Yrityksen kotisivut https://netled.fi.

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä etsimme Netledille

AUTOMAATIOSUUNNITTELIJAA TEAM LEAD -TEHTÄVÄÄN

Tehtävässä pääset työskentelemään laaja-alaisesti vaihtelevissa projekteissa, joissa johdat automaatiosuunnittelua ja tulet toimimaan tiimin vetäjänä. Tuet työssäsi myyntiä ja projektitoimituksia omalla osaamisellasi. Kunnianhimoiset, itseohjautuvat sekä oppimiskykyiset ja -haluiset tekijät pääsevät Netledillä kasvamaan.

Sinulla on soveltuva alan tekninen koulutus (DI/YAMK/AMK) tai käytännön töiden kautta hankitut vastaavat tiedot ja taidot ja useamman vuoden työkokemus teollisuuden automaatiosta. Tehtävien hoitaminen vaatii lisäksi asiakaslähtöistä palveluasennetta, suunnitteluohjelmistojen tuntemusta, joustavuutta, erinomaista englannin kielen taitoa sekä matkustusvalmiutta asiakkaidemme projektikohteisiin kotimaassa ja ulkomailla. Olet yhteistyökykyinen, muut huomioon ottava, ja pidät yllä hyvää fiilistä.

Sinulla on vahva osaaminen teollisuuden automaatioista (Beckhoff, Siemens, IFM jne). Tehtävässä tulee olla hyvä HMI-osaaminen ja ymmärrys FAT/SAT -testauksesta ja käyttöönotosta toimituskohteissa. Kokemus robotiikan ja muiden ohjelmointikielien osalta katsotaan eduksi.

Tehtävien hoitaminen vaatii erinomaista englannin kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle monipuolista työtä kehittyvässä kansainvälisessä toimintaympäristössä, nykyaikaiset työvälineet, ammattitaitoisen tiimin ja yrityksemme kokonaisvaltaisen suunnittelupalvelun tuen. Netledillä saat mahdollisuuden näyttää taitosi ja kehittyä eteenpäin urallasi!

Mielekäs työ: Olemme ylpeitä siitä mitä teemme. Työssämme korostuu korkea osaaminen, laatu ja arvojemme mukainen toiminta.

Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämpi tulevaisuus.

 

Jätä hakemus, CV ja palkkatoiveesi osoitteessa https://netled.fi/jobs/automation-design-team-lead/.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7581052

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.