Head of Projects

Head of Projects
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:29.04.2022 klo 15:00
Haku päättyy:27.05.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Find out more about Netled here: https://netled.fi/

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following professional to join the team at Netled:

HEAD OF PROJECTS

We are now looking for a Head of Projects to strengthen our entire project organization and proactively lead projects with our customers in the international food business,

You will be responsible for multiple projects and will work with colleagues throughout the entire organization.

The focus of your work will shift as the project proceeds from the sales phase to gathering and confirming initial data for detailed planning all the way to the project delivery.

You will be responsible for the project schedule and you will report on the progress of  internal projects, financing and risk assessment. Project feedback is an important part of the success of future projects.

The individual we are looking for should have:

• Several years of experience as a project manager

• Experience of successful project completion in an international environment, for example, industrial equipment or construction projects

• Suitable technical education, MSc in Engineering or similar qualification

• Excellent written and spoken English language skills

• Willingness to travel

To be successful in this role the individual should possess the following abilities or be willing to develop them:

• Commitment to the role

• A determined attitude to complete tasks

• Organized and systematic approach to work

• Active approach to development of operations and processes

• Leadership skills

• Ability to manage the entirety of the project including understanding the details and their effect on the entire project

• Ability to react quickly when details and constraints change

• Ability to get along with different people and different cultures

• Ability to effectively motivate the team to work towards a common goal in changing situations

What we offer you:

Diverse and meaningful work in an international environment: we are proud of what we do. Global food production is in desperate need of sustainable solutions, and here at Netled we are building a vertical farming system that will revolutionize the entire global food production system.

A motivated team that is excited about their work: our employees are true professionals in their field. We are a diverse and international organization that works together towards our shared goals.

Development opportunities: you can consistently improve your own skills. We support your professional development at every stage, and in this role you have the opportunity to become a key player in our team.

Responsibility for people and the environment: our shared ethical principles cover both people and caring of the environment alike. Our ongoing objective is to build a more sustainable future.

Ambitious individuals who are willing and able to learn can shine here at Netled. You will have the perfect opportunity to show your skills and develop your career!

 

Please send your application letter, CV, and salary request via https://netled.fi/jobs/head-of-projects/.

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyratkaisuihin erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueena ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tähtäimessä ovat voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys on vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa. Yrityksen kotisivut https://netled.fi/

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä vahvistamme projektiorganisaatiotamme ja etsimme joukkoomme

HEAD OF PROJECTS -HENKILÖÄ

Henkilön tehtävänä on projektien toteutuksen proaktiivinen johtaminen. Asiakaskuntaamme kuuluvat kansainväliset elintarvikealan toimijat. Johdat samaan aikaan useita projekteja, ja projektin koon mukaan hyödynnät sekä työskentelet tiiviisti yhdessä koko organisaation kanssa.

Työsi painopiste siirtyy projektin edetessä myyntivaiheen loppumetreiltä suunnittelun lähtötietojen varmistamiseen detaljisuunnittelua varten, itse varsinaisen työmaavaiheen läpi huipentuen lopulta projektin luovutukseen.

Huolehdit yhteisestä projektiaikataulusta. Raportoit sisäisesti projektin edistymää, taloutta sekä projektiriskejä. Projektien palaute osana kokonaisuutta on tärkeä osa tulevien projektien onnistumista.

Etsimällämme henkilöllä on

• useamman vuoden kokemusta projektipäällikkyydestä ja projektien hallinnasta

• kokemus projektien menestyksekkäästä läpiviennistä kansainvälisessä ympäristössä esimerkiksi tehdaslaitteisto- tai rakennusprojekteista

• soveltuva tekninen koulutus, DI tai AMK

• tehtävien hoitaminen vaatii erinomaista englannin kielen taitoa

• matkustusvalmiutta

• aiempi projektien johtamiskokemus.


Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää seuraavia ominaisuuksia ja kykyjä tai halua kehittää itseään niissä:

• sitoutumista annettuun tehtävään

• määrätietoista luonnetta viedä asiat loppuun

• suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta

• toiminnan ja prosessien aktiivinen kehittäminen

• johtajuutta

• suurempien kokonaisuuksien hallintaa, yksityiskohtien ymmärtämistä ja niiden vaikutusta kokonaisuuteen

• kykyä nopeaan reagointiin yksityiskohtien/reunaehtojen muuttuessa

• kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa

• taitoa motivoida johdettava tiimi toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi joskus nopeastikin muuttuvissa tilanteissa


Tarjoamme sinulle

• Mielekäs työ: Olemme ylpeitä siitä mitä teemme. Työssämme korostuu korkea osaaminen, laatu ja arvojemme mukainen toiminta.

• Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa.

• Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämpi tulevaisuus.

 

Jätä hakemus, CV ja palkkatoiveesi osoitteessa https://netled.fi/jobs/head-of-projects/.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7581201

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.