Electrical Engineer

Elect­rical Engineer
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:29.04.2022 klo 15:00
Haku päättyy:27.05.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Find out more about Netled here: https://netled.fi/

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following professional to join the team at Netled:

ELECTRICAL ENGINEER

In this position, you will work as part of a project team using your skills to support product development. As part of the R&D team, you will design circuit diagrams for switchboards, technology, equipment, as well as automation systems and software for world-class vertical farming systems in multiple projects.

We are looking for someone with an engineering education, a strong skill set, and several years' experience in industrial electrical engineering. Primarily, we are looking for an industrial electrical engineer, but we are also interested in machine, device, and component electrical engineering professionals.

You have extensive knowledge of design software such as Vertex and ED CADs systems and you understand and are interested in automation solutions. Knowledge of servo and robotics is an advantage.

We expect you to be persistent and to be able to work with precision even under pressure, and have excellent communication skills in English.

What we offer you:

Diverse and meaningful work in an international environment: we are proud of what we do. Global food production is in desperate need of sustainable solutions, and here at Netled we are building a vertical farming system that will revolutionize the entire global food production system.

A motivated team that is excited about their work: our employees are true professionals in their field. We are a diverse and international organization that works together towards our shared goals.

Development opportunities: you can consistently improve your own skills. We support your professional development at every stage, and in this role you have the opportunity to become a key player in our team.

Responsibility for people and the environment: our shared ethical principles cover both people and caring of the environment alike. Our ongoing objective is to build a more sustainable future.

Ambitious individuals who are willing and able to learn can shine here at Netled. You will have the perfect opportunity to show your skills and develop your career!

Please send your application letter, CV, and salary request via https://netled.fi/jobs/electrical-engineer/.

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyratkaisuihin erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueena ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tähtäimessä ovat voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys on vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa. Yrityksen kotisivut: https://netled.fi/

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä etsimme Netledille monipuoliseen projektiympäristöön 

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Sähkösuunnittelijana toimit osana toimitusprojekteja ja tuet tuotekehitystä omalla osaamisellasi. Pääset suunnittelemaan sähkökeskuksien piirikaavioita ja automaatiojärjestelmien ratkaisuja. Meillä on tarjolla monipuolisia projekteja! Olet osana R&D-tiimiä ja olet mukana suunnittelemassa vertikaaliviljelyyn tarkoitettua maailmanluokan teknologiaa, laitteistoa ja niihin liittyviä automaatiojärjestelmiä ja ohjelmistoja.

Haemme insinööriksi kouluttautunutta henkilöä, jolla on vahva osaaminen ja useamman vuoden kokemus teollisuuden sähkösuunnittelusta. Ensisijaisesti etsimme teollisuuden sähkösuunnitteluosaajia, mutta olemme kiinnostuneita myös kone-, laite- ja/tai kappaletavaran sähkösuunnittelun ammattilaisesta. Sinulla on vahva suunnitteluohjelmistojen osaaminen esim. Vertex, ED CADs, -järjestelmistä ja sinulta löytyy ymmärrystä ja kiinnostusta automaatioratkaisuita kohtaan. Servo- ja robotiikkatuntemus katsotaan eduksi. Toivomme, että kykenet tarkkaan ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä työskentelet hyvin myös paineen alla. Pärjäät päivittäisessä työssä englannin kielellä.

Tarjoamme sinulle

Mielekäs työ: Olemme ylpeitä siitä mitä teemme. Työssämme korostuu korkea osaaminen, laatu ja arvojemme mukainen toiminta.

Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämpi tulevaisuus.

Jätä hakemus, CV ja palkkatoiveesi osoitteessa https://netled.fi/jobs/electrical-engineer/.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7581279

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.