Sähkösuunnittelija

Säh­kö­suun­nit­te­lija
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Uusi­kau­punki
Haku alkaa:06.06.2022 klo 16:30
Haku päättyy:07.08.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Telesilta Oy on yksi Suomen johtavista laivapuolen sähköurakoitsijoista. Olemme osa Skandinaviassa ja Baltiassa toimivaa AS Harju Elekter -konsernia. Toimitamme sähköurakointia ja -suunnittelua laivateollisuudelle sekä maapuolen teollisuus- ja suurkiinteistöhankkeisiin.

Telesillassa meitä työskentelee 40 ammattilaista ja toimipisteemme sijaitsevat Uudessakaupungissa, Raumalla ja 2021 alkaen Turussa. Koko konsernissa työskentelee noin 850 alan ammattilaista. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 152 M€. AS Harju Elekter on listattu Nasdaqin omistamaan Tallinnan pörssiin.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen Uuteenkaupunkiin

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Voit olla kokenut suunnittelija tai vastavalmistunut sähköalan insinööri ja haluat kehittyä sähkösuunnittelun ammattilaiseksi kasvavalla laivanrakennusalalla. Toivomme sinulta osaamista Cadmatic-suunnittelutyökalusta tai kokemusta jostain vastaavasta järjestelmästä. Lisäksi arvostamme hakijoilta tuntemusta PLC-logiikoista ja vähintään kohtuullista englannin kielen taitoa.

Tarvittaessa voit työskennellä osan ajastasi Rauman tai Turun toimistoillamme. Tarjoamme sinulle konsernietujemme lisäksi hyvähenkisen työyhteisön ja vakaasti omistetun yrityksen tukemaan ura- ja osaamiskehittymistäsi.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Lisätiedot tehtävistä ja luottamukselliset yhteydenotot: mika.niininen@talentcenter.fi tai puhelimitse 040 730 3327. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, joten lähetä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 7.8.2022 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7827107

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.