Steel structure fitters (2 kpl)

Steel struc­ture fitters
Jat­kuva haku
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

For our client, a metal company, we are looking for:

STEEL STRUCTURE FITTERS

- production of medium and large-size structures for the energy, maritime and mining industries - work in the production hall,

You are the perfect candidate if you have:


- ability to read technical drawings
- grafting / hefting skills
- the ability to self-assembly based on a technical drawing
- the ability to prepare the material

Knowledge of English on the communicative level - a necessary condition.

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements and a production allowance. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska-Narloch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have two offices in Finland located in Tampere and Pori. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8064130

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.