RECEPTIONISTS (4 kpl)

RECEPTIONISTS
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:10.08.2022 klo 00:00
Haku päättyy:31.10.2022 klo 23:59
Työn kesto: 3 — 6 kk
Työaika:2‑vuorotyö
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Do you feel like you need a change of scenery for the winter season? How about a job in Lapland’s most enchanting holiday resort under the Northern lights?

Kakslauttanen is a family hotel in Finnish Lapland, 250 kilometres north of the Arctic Circle. Little by little, Kakslauttanen has grown to become Finland’s internationally best-known travel business. It is still being run by Jussi, with great care and attention – the way it has always been. You can read more about Kakslauttanen here

We are now looking for 

RESEPTIONISTS for winter season 2022-2023

We expect at least 5 years of professional experience at the hotel reception.You will work as a part of international team so good English language skills are required. The season is very busy, so be ready to work under the pressure. Work will start at end of October and ends at the end of March. 

Kakslauttanen arranges an accommodation and gives employees a comprehensive orientation.

Did you get interested? Please apply through the online application system at https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8375423 as soon as possible. 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8375423

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.