Financial Specialist

Fi­nancial Specialist
Verne Glo­bal (Ficolo)
Sijainti:Pori
Haku alkaa:15.11.2022 00:00
Haku päättyy:06.12.2022 23:59

Verne Global (aiemmin Ficolo Oy) tarjoaa kestäviä datakeskusratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat kustannustehokkaasti skaalata digitaalista infrastruktuuriaan ja vähentää samalla ympäristövaikutuksiaan. Asiakas saa meiltä juuri omannäköisensä ja juuri hänelle suunnitellun ratkaisun.Verne Globalilla on Suomessa kolme konesalia: The Rock Porissa, The Deck Tampereella ja The Air pilvipalvelukeskus pääkaupunkiseudulla. Suomen lisäksi Verne Globalilla on konesalit Islannissa ja Lontoossa. Olemme sitoutuneet ympäristöystävällisyyteen ja Suomen toiminnot on sertifioitu ilmastoneutraaliksi.
www.ficolo.com

Etsimme

FINANCIAL SPECIALIST

Tehtävänkuvaan kuuluu yrityksen kirjanpidon lisäksi myös tilinpäätökset, veroilmoitukset, IFRS-raportointi sekä muut taloushallinnon osa-alueet.

Tehtävässä menestyminen edellyttää

 • vankkaa kokemusta taloushallinnon tehtävistä
 • osaamista ja kokemusta IFRS:stä
 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. tradenomi / KTM)
 • tilinpäätöstaitoa ja vero-osaamista
 • hyviä IT-taitoja sekä järjestelmäosaamista
 • tarkkuutta, huolellisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä.

Arvostamme lisäksi

 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
 • Hands-on -asennetta
 • KLT-tutkintoa
 • ymmärrystä palkkahallinnosta.

Tarjoamme

 • mielekkään ja monipuolisen työnkuvan
 • kilpailukykyisen palkan
 • mahdollisuuden osittaiseen etätyöskentelyyn
 • kattavan tapaturmavakuutuksen.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja saat soittamalla tai sähköpostitse Jari Nokkoselta: jari.nokkonen@talentcenter.fi, puh. 040 523 2930.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 06.12.2022 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.