Myyntijohtaja

Myyn­ti­joh­taja
Miejscowość pozos­tały czas apli­kowa­nia
doba
godz.
min
Apli­kuj
Lokalizacja:Ul­vila
Start rekrutacji:27.03.2021 — 10:00
Stop rekrutacji:29.04.2021 — 23:59
Czas trwania pracy: Yli 12 kuu­kautta
Czas pracy:Ko­ko­päi­vä­työ
Rozpoczęcie pracy:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Satmatic Oy on nyt HARJU ELEKTER OY!

Harju Elekter Oy on yksi maamme johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista sekä sähkönjakelusektorin toimittajista. Yhtiömme Suomen historia ulottuu yli 30 vuoden taakse ja Ulvilassa, Keravalla sekä Kurikassa työskentelee lähes 130 henkilöä.

Tuemme asiakkaidemme menestystä, täytämme lupauksemme ja panostamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Palvelumme kattaa asiakkaan haluaman laajuuden, esisuunnittelusta – huoltoon.

Kuulumme osaksi kansainvälistä konsernia, emoyhtiömme AS Harju Elekter on listautunut Tallinnan pörssiin ja konsernissa työskentelee noin 800 alan ammattilaista.

Kasvustrategiaamme myötä vahvistamme myyntitiimiämme. Haemme Ulvilaan teollisuusprojektien

MYYNTIJOHTAJAA

Sinulla on vahva kokemus vaativista teollisuuden projekteista. Taustasi on sähkötekniseltä puolelta ja työhistoriasi on selkeästi myyntipainotteinen. Seuraat aktiivisesti markkinoita ja priorisoit meille sopivat liiketoimintamahdollisuudet tehokkaasti. Olet luontainen neuvottelija ja viihdyt ihmisten keskellä. Luot ympärillesi osaavan ja ammattitaitoisen ilmapiirin saaden erityyppiset ihmiset puolellesi erinomaisilla ihmissuhdetaidoillasi. Hahmotat projektien kokonaisuudet ja mahdollisuudet nopeasti. Osaat pilkkoa projektit osiin ja hinnoitteluosaamisesi on vakuuttavaa.

Yhtiömme toimii sekä sopimusvalmistusperiaatteella, että projektiluonteisesti. Kokemuksesi kautta sinulle on muodostunut laaja verkosto yrityksiin ja ihmisiin. Viestit aktiivisesti työssäsi Harju Elekterin kyvykkyyksistä ja olet myös aidosti kiinnostunut asiakkaidemme bisneksistä, tukien heidän onnistumisiaan.

Kykenet ottamaan ja kantamaan vastuita myös oman pääroolisi ulkopuolelta. Sinulla on hyvät valmiudet mahdollisiin esimiesvastuisiin. Konserniyhteistyön kehittäminen ja benchmarkkaus kollegoidesi kanssa edellyttää sinulta sujuvaa englannin kielen taitoa. Työmatkasi suuntautuvat pääosin Suomeen.

Räätälöimme toimenkuvasi, palkkauksesi kannustimineen ja sujuvan siirtymisesi meille. Autamme myös paikkakunnalle sijoittumisessa, mikäli asut Satakunnan ulkopuolella.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävästä ja yrityksestä saat soittamalla tai sähköpostitse: Mika Niininen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätäthän hakemuksesi osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään torstaina 29.4.2021.

https://talentcenter.fi/dla-osob-poszukujacych-pracy/stanowisko/?lang=pl&id=5510326

Agencja pracy tymczasowej Talent Center dba o pracowników.

Dokład­nie prze­myś­le­liśmy, ja­kim praco­dawcą chcemy być, czego od nas ocze­kują zarówno pracow­nicy, jak i klienci. Rozu­miemy i wywiązu­jemy się z naszych obowiązków jako praco­dawca.

Pracow­nicy mają moż­liwość korzys­ta­nia ze świadczeń pracow­niczych, które przyczy­niają się do obec­ności w pracy, jak rów­nież przeciwdziałają proble­mom.