N-Clean – Rekrytoinneista henkilöstön kehitykseen

Talent Centerin ja N-Cleanin yhteistyö alkoi avainhenkilön rekrytoinnista. Yhteistyö on ajan myötä laajentunut rekrytointien lisäksi henkilöstön kehittämiseen.

N-Cleanista  

  • Toimiala: Kiinteistöjen siivous ja talotekniikan ylläpito ja kunnossapito sekä teknisten laitteiden erikoispuhdistus 
  • Missio: Haluamme olla paras palveluyritys 
  • Liikevaihto: 60+ miljoonaa euroa 
  • Henkilöstö: 2400, sisältäen yli 100 eri kansalaisuutta 

Talent Centerin ja N-Cleanin yhteistyö lähti liikkeelle myyntijohtajan rekrytoinnista 2023, mutta on syventynyt nopeasti myös tukemaan mm. organisaation johtamisen kehittämistä. 

Marika Lappi toimii N-Cleanin henkilöstöjohtajana ja osana konsernin johtoryhmää, vastaten kokonaisuudessaan yrityksen henkilöstöstä. Hän on toiminut myös yhteistyön avainhenkilönä, vastaten projektien läpiviennistä N-Cleanin puolelta.  

 

Vuosien varrella syventynyt yhteistyö 

Myyntijohtajan rekrytointiprosessin aikana nousseet tarpeet kehittyivät nopeasti uusiksi yhteisiksi kehityshankkeiksi – yksi niistä oli aktiivinen henkilöarviointien käyttöönotto Talent Centerin avustuksella. Myöhemmin yhteistyö on syventynyt kattamaan myös laajempia kokonaisuuksia, liittyen rekrytointiprosesseihin, sekä henkilöstön kehittämiseen.  

”Henkilöarviointien aktiivinen käyttö sekä rekrytointien että nykyisen henkilöstön osalta on auttanut meitä tunnistamaan paremmin avainkompetensseja sekä osaamista, jota haluamme yrityksenä kehittää.”, Marika kertoo. 

”Tunnistimme tarpeen hyvien operatiivisten esihenkilöiden ja muiden avainpositioiden rekrytointeihin, sekä laaja-alaisempaan osaamisen kartoitukseen ja henkilöstön kehittämiseen.” 

Yhteistyö on näiden pohjalta muodostunut malliin, joka sisältää rekrytointiprosessien johtamisen Talent Centerin puolelta, sekä henkilöarviointien käytön osana rekrytointeja ja henkilöstön kehittämistä.  

 

Uutta varmuutta rekrytointeihin ja osaamisen kartoitukseen 

Henkilöarviointien aktiivinen käyttö on auttanut N-Cleania tunnistamaan paremmin osaamista, jota yrityksessä halutaan kehittää. Kun työntekijöiden kompetenssit ovat tiedossa, voidaan heille paremmin tarjota oikeanlaista koulutusta tukemaan osaamisen kehittämistä. 

Toisaalta työntekijät oppivat arvioiden kautta paljon myös itsestään ja omasta osaamisestaan – auttaen heitä kehittymään itse omassa työssään. 

Myös rekrytointiprosessin laatu on kehittynyt, ja varmuus rekrytointipäätöksiin on parantunut Talent Centerin avustuksella. Samalla riski virherekrytointeihin on pienentynyt merkittävästi. 

”Panostaminen vastuuhenkilöiden laadukkaaseen rekrytointiin on parantanut myös työnantajamielikuvaa ja toiminnan vastuullisuutta.” 

Miten yhteistyö on sujunut – ja mitä seuraavaksi? 

”Talent Center on oppinut tarpeemme ja tapamme toimia hienosti. Mekin olemme saaneet heidän kattavan rekrytointikokemuksen ansiosta paljon arvokkaita näkemyksiä ja tukea päätöksentekoon”, kehuu Marika. 

”Yhteistyö on ollut luontevaa ja välitöntä. Kommunikaatio on molemmin puolin aktiivista, ja tuki on aina nopeasti saatavilla tarpeen vaatiessa” 

Talent Centerin ja N-Cleanin tulevat yhteistyökuviot pitävät sisällään muun muassa rekrytointeja, esihenkilötestauksia, sekä kompetenssipohjaista työskentelyä. Kompetenssipohjaista toimintatapaa tullaan laajentamaan esihenkilöistä myös muihin henkilöstöryhmiin, kuten myynnin puolelle. Lisäksi esihenkilöitä tullaan kouluttamaan, miten he voivat hyödyntää kompetensseja omassa työssään esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä.  

”Yhteistyö on ollut luontevaa ja välitöntä. Kommunikaatio on molemmin puolin aktiivista, ja tuki on aina nopeasti saatavilla tarpeen vaatiessa”

Marika Lappi

Henkilöstöjohtaja / N-Clean Oy

Jaa tarina

Asiakastarinoita

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostin kautta.