Executive search ja headhunting

Executive Search eli Headhunting ja suorahaku ovat tehokkaita keinoja haasteellisiin asiantuntija- ja johtorekrytointeihin. Käytössänne ovat laajat verkostomme, johtotason tehtävien vaatimusten ymmärrys ja modernit työkalut.
Lue lisää

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus tuo joustoa yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Talent Centerin henkilöstövuokraus on helppo ja nopea keino saada käyttöön kunkin alan paras osaaminen ja ammattitaito oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
Lue lisää

Rekrytointi

Rekrytointipalvelumme kattaa koko rekrytointiprosessin alusta loppuun. Meillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus eri toimialojen ja osaamisalueiden rekrytoinneista, ja tarjoamme alan kattavimmat rekrytointipalvelut. Perehdymme huolella asiakkaidemme liiketoiminnan erityispiirteisiin ja kulttuuriin löytääksemme parhaat osaajat.
Lue lisää

Kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälisiltä markkinoilta löytyy paljon osaavia ammattilaisia erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Talent Centerillä kansainvälinen rekrytointi on oma kokonaisuutensa, joka käsittää myös tulkkaukset ja asiakirjojen käännökset.
Lue lisää

Henkilöarvioinnit

Erilaiset henkilöarvioinnit, kuten persoonallisuus- ja työmotivaatioarvioinnit sekä kykytestaukset ovat tärkeä osa niin rekrytointiprosessia kuin henkilöstön kehittämistäkin.
Lue lisää

Johdon arviointi

Talent Centerin johtoryhmätyöskentelyyn erikoistuneet henkilöt pystyvät toteuttamaan itsenäisen ja objektiivisen arvion johtoryhmistä. Jatkuva kehittyminen ei ole pelkästään organisaation sisällä toimivien yksilöiden kannalta tärkeää - sitä tarvitaan myös huipulla.
Lue lisää

Talent Center — Asiakaslehti

Talent Center Oy:n asiakaslehti. Klikkaa ja lue »

Avoimet työpaikat

Nimi Yritys

Etkö löytänyt sopivaa paikkaa avoimista työpaikoistamme? Jätä meille avoin hakemus ja huomioimme sen tulevissa hauissamme. 

Didn't find a suitable position in our vacancies? Leave us an open application and we will take it into account in our future vacancies.

 

 

1kpl
Talent Center Oy
Jatkuva haku

We are looking for 

WELDERS

for our client, a subcontract metal manufacturing company in Southwest Finland.

As a welder you will fulfill the following duties:

 • MIG/MAG welding according to blue prints and technical instructions

You are the perfect candidate if you have:

 • experience as a MIG/MAG welder
 • willingness for long-term cooperation
 • ability to work independently
 • excellent workmanship
 • blue prints knowledge
 • knowledge of devices and measurement techniques
 • preferably EU citizenship or work permission in Finland
 • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska at Dominika.plinska@talentcenter.fi or Yulia Bilozor at yulia.bilozor@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have offices located in Tampere, Pori, Helsinki and Oulu. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

1kpl
Talent Center Henkilöstövuokraus Oy
Jatkuva haku

We are looking for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake operator, you will fulfill the following duties:

 • operating and programming of press brake machines such as Amada and FinnPower and operating systems
 • settings of the machines, corrections, necessary measurements – independent work

You are the perfect candidate if you have:

 • experience as a press brake operator
 • willingness for long-term cooperation
 • ability to work independently
 • excellent workmanship
 • blue prints knowledge
 • knowledge of devices and measurement techniques
 • preferably EU citizenship or work permission in Finland
 • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska at Dominika.plinska@talentcenter.fi. or Yulia Bilozor at yulia.bilozor@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have offices  located in Tampere, Pori, Helsinki and Oulu. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

1kpl
Talent Center Henkilöstövuokraus Oy
Jatkuva haku

Eltel tuo lämpöä, valoa, yhteyksiä ja mediaa ihmisille vuoden jokaisena päivänä. Olemme sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialan teknisten palveluiden toimittaja ja markkinajohtaja Suomessa. Työmme elintärkeiden verkkoyhteyksien takaamisessa on keskiössä, kun Suomi tähtää hiilineutraaliksi tulevien vuosien aikana. Toimintamme ulottuu Suomen lähes joka kolkkaan ja meillä on vastuu ja mahdollisuus osaltamme tehdä valintoja, jotka ovat ympäristön kannalta aina vain kestävämpiä. Meillä on noin 5,000 työntekijää, joista Suomessa noin 1,500.

Eltelin Communication-liiketoiminnalla on alan laajin ja kokenein henkilöstö palvelemassa kiinteiden verkkojen toimijoita. Meillä on yhdessä kumppanimme Valokuitusen kanssa käynnissä merkittävä tietoliikenneyhteyksien rakennushanke, jossa tuomme nopeita valokuituyhteyksiä yhä useamman suomalaisen saataville. Rakennamme verkkoa, jonka avulla ihmiset pystyvät entistä paremmin käyttämään niin viihteen kuin työnteon mahdollistavia yhteyksiä kodeistaan käsin. 

Nyt rakentamisen vauhti kiihtyy ja palkkaamme jopa satoja uusia työntekijöitä verkonrakennushankkeiden eri vaiheisiin. Tarjoamme alan osaajille töitä ja urapolun pitkäksi aikaa, joten lue lisää ja liity joukkoomme!

Haemme nyt näihin projekteihin Kaivinkoneenkuljettajia/ maanrakennustyöntekijöitä vakituiseen työsuhteeseen. 

Työtehtäviisi kuuluu valokuituverkon rakentamiseen liittyvät maanrakennustyöt. Ryhmänne kaivaa kaapeliojan, asentaa mikroputkilinjaston ja jakokaapit sekä ennallistaa kaivujäljen ”kerralla kuntoon” -asenteella. Kaivuutyöt tehdään kaivinkoneella tai maasahalla ja työkohteet ovat pientalovaltaisia taajamia Suomessa. 

Työtä tehdään kolmen hengen tiimeissä. Työkohteet sijaitsevat tällä hetkellä Etelä-Suomen alueella mutta tehtävä edellyttää valmiuden komennustyöhön. Työmatkojen ajalta työnantaja järjestää ja kustantaa majoitukset. Käytössämme on mobiililaitteilla toimivat työohjaus- ja raportointisovellukset, joiden käyttö on olennainen osa työnkuvaa. Työhönottopaikka voidaan sopia erikseen Eltelin lukuisista toimipisteistä. Työtä tehdään seitsemän päivän jaksoissa rytmillä 7-7 eli seitsemää työpäivää seuraa seitsemän vapaapäivän jakso.  

Edellytämme hakijalta valmiutta komennustyöhön, vähintään B-luokan ajokorttia (BE- tai C-ajokortti on eduksi), IT-perustaitoja sekä hyvää fyysistä kuntoa. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus tietoliikenne- tai sähköverkkojen maanrakennustöistä sekä seuraavat voimassa olevat pätevyydet: tieturva 1, työturva sekä hätä EA. 

Toivomme sinun olevan aktiivinen, joustava ja oma-aloitteinen sekä sinulla on kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Käytössämme on nykyaikaisia mobiililaitteita ja järjestelmiä, joten pääset hyödyntämään tehtävässä myös IT taitojasi.    

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan ja tuotantopalkkion lisäksi työn, jolla on merkitystä. Eltelillä sinulla on mahdollisuus kehittyä ja laajentaa osaamistasi, olemmehan Suomen johtava infraverkkoyhtiö. Tervetuloa todellisten tekijöiden maailmaan!    

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center. 

Kiinnostuitko? Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 28.2.2023.  Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

Tutustu Elteliin työnantajana täällä: Ura Eltelillä - Eltelnetworks

 

//////////

 

Eltel brings warmth, light, connections and media to people every day of the year. We are a supplier of technical services for the electricity telecommunications network industry and the market leader in Finland. Our work to ensure vital network connections is at the heart of Finland's goal of becoming carbon neutral in the coming years. Our operations extend to almost every corner of Finland and we have the responsibility and opportunity to make choices that are increasingly sustainable from an environmental point of view. We have about 5,000 employees, of which about 1,500 in Finland.

Eltel's Communication business has the widest and most experienced personnel in the industry serving fixed network operators. Together with our partner Valokuitunen, we have a significant construction project underway for telecommunications connections, in which we are making high-speed optical fiber connections available to an increasing number of Finns. We're building a network that empowers people to better access connections for both entertainment and work from their homes. 

Now the pace of construction is accelerating and we are hiring up to hundreds of new employees for the different phases of network construction projects. We offer experts in the field jobs and a career path for a long time, so read more and join us!

We are now looking for excavator operators/ construction workers for these projects for permanent employment.

Your duties include construction work related to the construction of an optical fiber network. Your team will dig a cable ditch, install a micro-pipeline and distribution cabinets, and restore the excavation trace with a "once and for all" attitude. The excavation work is carried out with an excavator or a ground saw, and the work sites are urban settlements dominated by small-scale houses in Finland. 

The work is carried out in teams of three. The work sites are currently located in southern Finland, but the task requires readiness for secondment. During business trips, the employer arranges and pays for the accommodation. We use mobile work control and reporting applications, the use of which is an integral part of the job description. The place of recruitment can be agreed separately from Eltel's numerous locations. Work is carried out in seven-day periods with a rhythm of 7-7, that is, seven working days are followed by a period of seven days off.  

We require the applicant to be prepared for secondment, to have at least a category B driving license (a BE or C license is an advantage), basic IT skills and good physical condition. Previous experience in construction for telecommunications or electricity networks, as well as the following valid qualifications: road safety 1, occupational safety and emergency EA are considered an advantage.

We hope that you will be active, flexible and proactive, as well as have the ability to work independently and in a team. We use modern mobile devices and systems, so you can also utilize your IT skills in the task.

In addition to a competitive salary and production fee, we offer you a job that makes a difference. At Eltel, you have the opportunity to develop and expand your expertise, as we are the leading infrastructure network company in Finland. Welcome to the world of real creators!    

 

The application process is carried out by Talent Center. 

Interested? We evaluate applications as they come in, so please submit your application quickly, but no later than 31.3.2023. For more information about the task, please contact Jari Nokkonen at jari.nokkonen@talentcenter.fi or p. +358 40 523 2930. 

 

1kpl
Eltel Networks Oy
Espoo

As a CNC Laser Operator, you will have the following responsibilities:

• Work with CNC laser machines and operating systems

• Machine settings, adjustments, necessary measurements - independent work.

You are an ideal candidate if you recognize yourself from the following:

• You have experience as a CNC Machine Operator

• You are ready for long-term cooperation

• Excellent workmanship

• Knowledge of drawings

• Knowledge of instruments and measurement methods

• EU citizenship or work permit in Finland - not mandatory as we can assist with this if you are missing it

• Communicative level of English.

We offer a permanent and stable role and pay in accordance with collective agreements and production allowances. For more details about the role, please contact Yulia Bilozor at yulia.bilozor@talentcenter.fi or +358 41 311 9852.

1kpl
Talent Center Henkilöstövuokraus Oy
Laitila
Jatkuva haku

We are looking for CNC Operators/Programmers for our client company in Turku.

Work assignment:

- Operation + programming CNC boring-milling machine from Ø110 to 150, Heidenhein TNC from 426 to 640 -, maximum travel x = 13000, y = 6000, z = 4000 mm

- Machine settings, adjustments, necessary measurements - independent work

You are an ideal candidate if you have:

- At least 3 years of experience as a CNC Operator

- Knowledge of Heidenhain control

- Readiness for long-term cooperation

- Ability to work independently

- Excellent workmanship

- Knowledge of drawings

- Knowledge of instruments and measurement methods

- Communicative English.

For more details about the role, please contact Yulia Bilozor at yulia.bilozor@talentcenter.fi or +358 41 311 9852. 

1kpl
Talent Center Henkilöstövuokraus Oy
Turku
Jatkuva haku

HR Specialist

Do you want to work in a competent and communal team and be involved in creating the best possible employee and customer experience?

As an HR specialist, you act as an important partner for both our customers and our personnel and promote the implementation of our company's strategy. Your area of responsibility includes international recruitment and other tasks related to recruitment and orientation.

You will perform the following tasks as an HR specialist.

 • Advising supervisors and employees at different stages of the employment life cycle.
 • Reporting and communicating with customers and employees.
 • Actively staying in touch with our agencies across Europe and Asia and striving to find the best talent for our clients.

You will be most successful in the position if you have at least 3–5 years of previous experience in diverse HR tasks, international recruitment, handling employee entry processes, and visionary and pioneering knowledge of your own field of expertise. You are active, solution-oriented, and able to take things forward independently and also roll up your sleeves in operational tasks. You understand the importance of teamwork and extend a helping hand in tight situations. You use social media platforms as a natural part of developing your employer image and recruitment.

You can work in our Pori, Helsinki or Tampere office.

We are interested in what motivates you and what gets you excited at work. Send us your CV and application no later than 31.3.2023. For more information about the position, please contact CEO Jyrki Ylänkö, jyrki.ylanko@talentcenter.fi and Chairman of the Board Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi.

1kpl
Talent Center Oy
Pori

Haluatko oppia HR-alaa osaavassa ja yhteisöllisessä joukossa ja olla mukana luomassa parasta mahdollista työntekijä- ja asiakaskokemusta? Haemme nyt HR-harjoittelijaa tutustumaan henkilöstöpalvelualaan.

Tehtäväsi on tukea HR-ammattilaisiamme ja olla mukana rekrytointiprosesseissa.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on

- oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja vastuuntuntoisuutta

- hyvää ihmistuntemusta ja sosiaalista luonnetta

- halua oppia, kehittyä ja menestyä omassa työssäsi

- tarkka, tehokas ja täsmällinen tapa toimia.

Tarjoamme sinulle

- kattavan perehdytyksen ja rohkean, rennon sekä innovatiivisen yrityskulttuurin

- näkymän henkilöstöpalveluiden maailmaan, koko tiimin ja työyhteisön tuen työllesi sekä valmentavalla otteella työskentelevän esihenkilön.

 

Tehtävä on osa-aikainen ja määräaikainen elokuun 2023 loppuun. Aloitusajankohta on sovittavissa, mutta toivomme aloitusta mahdollisimman pian.

 

Laita meille CV:si ja hakemuksesi viimeistään 16.3.2023. Haastattelut toteutamme videoyhteyden välityksellä ja niitä tehdään jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja Jari Nokkonen 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

1kpl
Talent Center Oy
Pori
Jatkuva haku

Haemme Ulvilaan

LOGISTIIKKAKOORDINAATTORIA

Kehitämme prosessejamme ja toimitusketjuamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Tilaus-toimitusketjupäällikkömme tarvitsee tiimiinsä logistiikan osaajaa, joka ymmärtää myös IT-järjestelmien päälle. Ymmärrät materiaalivirran sekä toimivan logistiikan merkityksen koko toimitusketjulle ja sen vaikutukset yhtiön kannattavuuteen.

Olet vastuussa kuljetustilauksista ja kuljetuspoikkeamista. Osaat ja haluat järjestellä ja kehittää nykyisiä kuljetuksia ja kuljetusreittejä. Työhön kuuluu asiakkaiden, kuljetusliikkeiden, varaston ja tuotannonsuunnittelun kanssa kommunikointia. Tiiviissä tiimissä toimiessasi olet myös avoin opettelemaan muissa toiminnoissa sijaistamista. Toimit tilausjärjestelmämme pääkäyttäjänä, ja osaat hyödyntää Microsoftin tuotteita, etenkin Exceliä, sujuvasti työssäsi.

Analyyttisen ajattelutavan lisäksi persoonasi on helposti lähestyttävä. Olet usein ensimmäinen kontakti asiakkaiden ja kuljetusliikkeiden suuntaan myös ongelmatilanteissa, joten viestit selkeästi ja johdonmukaisesti. Ymmärrät ihmisten välisiä eroavaisuuksia ja sovitat omaa toimintaasi saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.

Arvostamme etenkin

• tietoteknistä osaamista

• tehtävään soveltuvaa koulutustaustaa

• kokemusta vastaavista tehtävistä.

Mikäli tunnistit itsesi hakutekstistä ja haluat tehdä pelkkää hyvää, tässä hakuohjeet:

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla
Jari Nokkoselta p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 10.4.2023.

1kpl
Satamaito
Ulvila

Promeco on maailmanlaajuisesti toimiva vaativien sähkömekaanisten järjestelmien ja palveluiden ratkaisutoimittaja. Palvelut kattavat koko suunnittelu- ja tuotantoketjun tuotekehityksestä valmistukseen ja elinkaaripalveluihin. Promeco tarjoaa laadukkaita, viimeisintä tekniikkaa edustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja niin meri- ja energiateollisuuden kuin raideliikenteen sekä valmistavan teollisuuden asiakkaille. Lisätietoja: www.promeco.fi

Promecon Kankaanpään yhtiö kaipaa uutta osaajaa osaksi monikansallista työyhteisöä. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän ja vastuullisen työympäristön sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä alansa huippuosaajaksi. Tarjolla on tietysti myös huipputiimit ja työkaverit!

Tukeaksemme kasvua vahvistamme Kankaanpäässä HR-toimintoja ja haemme

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖÄ

Tarjoamme sinulle monipuolisen vastuukentän, jossa pääset kehittämään ja implementoimaan HR-prosesseja yhdessä Promeco-yhtiöiden Suomen HR-tiimin kanssa. Avustat liiketoimintoja rekrytoinneissa, vastaat työsuhteen elinkaareen liittyvistä prosesseista, ja ylläpidät henkilökuntamme osaamisen kehittämispolkuja. Tehtävänäsi on luoda onnistumisen edellytyksiä sekä tukea työhyvinvoinnin edistämistä.

Voit olla jo kokenut henkilöstöpäällikkö tai urakehitystä etsivä henkilöstöammattilainen. Meille tärkeintä on operatiivinen, tarkka ja luottamuksellinen työotteesi sekä myönteinen ihmiskatsomus että ongelmanratkaisukyky.

Tarjoamme kansainvälisen toimintaympäristön lisäksi vakaan ja turvallisen työyhteisön. Palkkauksen lisäksi meillä on monipuoliset työsuhde-edut ja voit työskennellä osan työajastasi etänä.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla
Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään torstaina 30.3.2023.

1kpl
Promeco Oy
Kankaanpää

Promeco on maailmanlaajuisesti toimiva vaativien sähkömekaanisten järjestelmien ja palveluiden ratkaisutoimittaja. Palvelut kattavat koko suunnittelu- ja tuotantoketjun tuotekehityksestä valmistukseen ja elinkaaripalveluihin. Promeco tarjoaa laadukkaita, viimeisintä tekniikkaa edustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja niin meri- ja energiateollisuuden kuin raideliikenteen sekä valmistavan teollisuuden asiakkaille. Lisätietoja: www.promeco.fi

Promecon Vaasan yksikkö etsii uutta osaajaa osaksi monikansallista työyhteisöä. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän ja vastuullisen työympäristön sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä alansa huippuosaajaksi. Tarjolla on tietysti myös huipputiimit ja työkaverit!

 

Haemme Vaasan tiimiimme vahvistusta. 

CUSTOMER MANAGER

Olet kokenut neuvottelija ja osaat muodostaa luottamukselliset liiketoimintasuhteet niin olemassa oleviin kuin uusiinkin asiakkaisiimme. Hoidat myynnillisiä projekteja asiakastarpeiden tunnistamisesta hintaneuvotteluihin ja loppukädessä olet avainkontaktimme varmistamaan asiakastyytyväisyyden projektien läpimenossa. Pääpaino työssäsi on pitkäaikaisten kumppaniemme parissa, mutta ideoit mielelläsi kanssamme myös kasvunäkymiä kansainvälisissä potentiaaleissa.

Koulutustaustasi ei ole meille ensisijaista. Tärkeää on, että sinulla on kiinnostusta ja kokemusta työskentelystä teknisellä toimialalla sekä näyttöä menestyksellisestä asiakastyöstä. Suomen lisäksi käytät työkielenä englantia.

Yhtiössämme on edistynyt etätyökulttuuri ja hyvät työsuhde-edut. Tehtävässä matkapäiviä on satunnaisesti ja ne kohdistuvat pääosin Euroopan alueelle.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla
Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään sunnuntaina 2.4.2023.

1kpl
Promeco Oy
Vaasa

Haemme logistiikka-alan asiakasyrityksellemme Lappeenrantaan

ALUEPÄÄLLIKKÖÄ

Työssäsi vastaat terminaalin operatiivisesta toiminnasta, ja toimit ajoesimiesten sekä terminaalihenkilökunnan esimiehenä. Asiakassuhteiden hoito on myös olennainen osa työtäsi.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on seuraavia ominaisuuksia:

 • Olet logistiikka-alan tuotannon ammattilainen, myyntikokemus katsotaan eduksi.
 • Sinulla on kokemusta esimies- ja asiakastyöstä ja mielellään tehtävään soveltuva koulutus.
 • Hyvät johtamis- ja yhteistyötaidot.
 • Hyvä paineensietokyky, eli langat pysyvät käsissä haastavissakin tilanteissa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän vakavaraisessa logistiikka-alan yrityksessä.

Kiinnostuitko? Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 10.4.2023.  Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

1kpl
Talent Center Oy
Lappeenranta

Etsimme tiimiimme reipasotteista ja hyvin tiimityöskentelyyn sopeutuvaa kalusteiden kokoonpano- ja kasaustyöntekijää. Arvostamme vastuullisuutta työssä, erityisesti laadun suhteen.

Odotamme hakijalta joustavuutta työaikojen suhteen. Keskimääräinen työaika on noin 40 tuntia viikossa, mutta tarvittaessa työaika saattaa liukua. Valmius 2-vuorotyöhön on suotavaa, mutta ei välttämätöntä.

Tehtävä sisältää pääasiassa kalusteiden kasausta ja kokoonpanoa, mutta mahdollisesti myös muita työtehtäviä. Työssä käytetään käsityökaluja kuten ruuvinväännintä ja käsiporakonetta, eikä erityistä fyysistä voimaa tarvita. Työssä opastetaan, joten aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä ei ole välttämätöntä.

Työ alkaa toukokuun alussa ja on määräaikainen marraskuun loppuun 2023 asti. 

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center.

Kiinnostuitko? Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 30.3.2023.  Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

1kpl
Niemen Tehtaat Oy
Sastamala
Jatkuva haku

Haemme tiimiimme osaavaa koneistustyöntekijää, jolla on kokemusta työstökoneiden käytöstä, sekä CNC-ohjatuista että manuaalikoneista. Koneiden käyttöön annetaan opastus, mutta aiempi kokemus kalustevalmistuksen koneista on suotavaa.

Tehtävässä menestymiseen vaaditaan valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä ratkaista ongelmia itsenäisesti. Arvostamme myös hyviä puusepäntaitoja sekä vastuullisuutta työstä, erityisesti laadun suhteen. Työ ei vaadi erityistä fyysistä voimaa, ja tarvittaessa työaika saattaa liukua. Keskimääräinen työaika on noin 40 tuntia viikossa, mutta valmius 2-vuorotyöhön on suotavaa, vaikkakaan ei tällä hetkellä todennäköistä.

Tehtävä sisältää pääasiassa koneistustyötä, mutta mahdollisesti myös muita työtehtäviä. Työ alkaa sopimuksen mukaan maalis-huhti-toukokuun aikana, ja työsuhde on aluksi määräaikainen lokakuun loppuun 2023 asti. Hyvälle puusepälle löytyy meiltä kuitenkin töitä jatkossakin.

Jos olet motivoitunut koneistuksen ammattilainen ja haluat liittyä tiimiimme, lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 30.3.2023. Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

1kpl
Niemen Tehtaat Oy
Sastamala
Jatkuva haku

Myyntipäällikkönä olet vastuussa Harju Elekterin sähköautomaatioprojektien ja keskustuotteiden myynnistä sekä asiakassuhteiden hoidosta ja kehittämisestä suunnitelmallisesti yhteistyössä muun organisaation kanssa. Sinulla on kokemusta B2B-myynnistä ja tekniikka on intohimosi. Olet mukana projektin kaikissa toteutusvaiheissa. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Ulvilassa, mutta tehtävässä on joustava etätyömahdollisuus. Tutustu yritykseen tarkemmin tästä

Toivomme sinulta

 • kokemusta B2B-myynnistä
 • halukkuutta perehtyä uusiin teknisiin ratkaisuihin ja laskentatyökaluihin
 • englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista, muu kielitaito on eduksi
 • valmiutta matkustamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisen ja vastuullisen työn
 • viihtyisän työympäristön ja ammattitaitoisen huipputiimin työkavereiksi
 • kattavan työterveyshuollon ja muut henkilöstöedut
 • kilpailukykyisen osaamiseesi perustuvan palkkauksen.

 

Rekrytointia hoitaa puolestamme Talent Center.

Kiinnostuitko? Jätä hakemus viimeistään 10.4.2023 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa Mika Niininen, p. +358 40 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. 

1kpl
Harju Elekter Oy
Ulvila

Etsimme nyt varastotyöntekijää tiimiimme hoitamaan monipuolisia tehtäviä, kuten keräilyä ja lähettämistä sekä varaston sisäisiä siirtoja. Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa, joten arvostamme hakijoissa näitä ominaisuuksia. Lisäksi etsimme henkilöä, joka on huolellinen, tarkka, ripeä työssä ja omaa korkean työmoraalin. Työhön perehdytetään, joten tärkeintä on halu ja kyky oppia sekä asenne.

Eduksesi katsotaan trukinajokokemus, mutta se ei ole välttämätön. Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn mukavassa työympäristössä, jossa pääset kehittymään osana ammattitaitoista tiimiä.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 29.5.-13.8.2023. Perustuntipalkka on 12,14€/h.

Jos olet motivoitunut ja etsit uusia haasteita, lähetä hakemuksesi mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center.

1kpl
Satamaito
Ulvila

Haemme asiakkaalleemme Poriin

TALOUSHALLINNON ASSISTENTTIA

Tehtäviisi kuuluu 

- ostoreskontran hoitaminen

- maksatukset

- muut taloushallinnon avustavat tehtävät.

Työ on ensin osa-aikainen 2-3pv viikossa, mutta muuttuu kesällä kokoaikaiseksi. Palkka on kokemuksen ja osaamisen mukaan n. 2000 €-2400 €/kk.

Aloitus heti kun sopiva henkilö on löytynyt. Arvioitu päättymispäivä elokuun lopussa (sovittavissa)

Jätä hakemuksesi pikaisesti jos kiinnostuit. Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi.

1kpl
Talent Center Oy
Pori

Talent Center

Olemme erikoistuneet ylempien toimihenkilöiden ja johdon suorahakuihin, headhuntingiin sekä soveltuvuusarviointeihin ja kykytestauksiin. Pitkä kokemuksemme liike-elämän johto- ja toimitusjohtajatason tehtävistä mahdollistaa korkeatasoisen rekrytointiprosessin jo määritysvaiheesta strukturoituun haastatteluun ja testaukseen. Välitämme myös ammattitaitoisia vuokratyöntekijöitä, jotka käyvät läpi huolellisen valintaprosessin. Luottamus ja huolellisuus ovat keskeisiä arvojamme – meillä yksi ja sama ammattilainen vastaa rekrytointiprosessista alusta valintavaiheeseen asti.

Jari Nokkonen, hallituksen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty