Executive search ja headhunting

Executive Search eli Headhunting ja suorahaku ovat tehokkaita keinoja haasteellisiin asiantuntija- ja johtorekrytointeihin. Käytössänne ovat laajat verkostomme, johtotason tehtävien vaatimusten ymmärrys ja modernit työkalut.
Lue lisää

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus tuo joustoa yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Talent Centerin henkilöstövuokraus on helppo ja nopea keino saada käyttöön kunkin alan paras osaaminen ja ammattitaito oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
Lue lisää

Rekrytointi

Rekrytointipalvelumme kattaa koko rekrytointiprosessin alusta loppuun. Meillä on pitkä ja laaja-alainen kokemus eri toimialojen ja osaamisalueiden rekrytoinneista, ja tarjoamme alan kattavimmat rekrytointipalvelut. Perehdymme huolella asiakkaidemme liiketoiminnan erityispiirteisiin ja kulttuuriin löytääksemme parhaat osaajat.
Lue lisää

Kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälisiltä markkinoilta löytyy paljon osaavia ammattilaisia erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Talent Centerillä kansainvälinen rekrytointi on oma kokonaisuutensa, joka käsittää myös tulkkaukset ja asiakirjojen käännökset.
Lue lisää

Henkilöarvioinnit

Erilaiset henkilöarvioinnit, kuten persoonallisuus- ja työmotivaatioarvioinnit sekä kykytestaukset ovat tärkeä osa niin rekrytointiprosessia kuin henkilöstön kehittämistäkin.
Lue lisää

Johdon arviointi

Talent Centerin johtoryhmätyöskentelyyn erikoistuneet henkilöt pystyvät toteuttamaan itsenäisen ja objektiivisen arvion johtoryhmistä. Jatkuva kehittyminen ei ole pelkästään organisaation sisällä toimivien yksilöiden kannalta tärkeää - sitä tarvitaan myös huipulla.
Lue lisää

Talent Center — Asiakaslehti

Talent Center Oy:n asiakaslehti. Klikkaa ja lue »

Referenssit

Trustmary Reviews

Avoimet työpaikat

Nimi Yritys

Etkö löytänyt sopivaa paikkaa avoimista työpaikoistamme? Jätä meille avoin hakemus ja huomioimme sen tulevissa hauissamme. 

Didn't find a suitable position in our vacancies? Leave us an open application and we will take it into account in our future vacancies.

 

 

1kpl
Talent Center Oy
Jatkuva haku

We are looking for 

WELDERS

for our client, a subcontract metal manufacturing company in Southwest Finland.

As a welder you will fulfill the following duties:

 • MIG/MAG welding according to blue prints and technical instructions

You are the perfect candidate if you have:

 • experience as a MIG/MAG welder
 • willingness for long-term cooperation
 • ability to work independently
 • excellent workmanship
 • blue prints knowledge
 • knowledge of devices and measurement techniques
 • preferably EU citizenship or work permission in Finland
 • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska at Dominika.plinska@talentcenter.fi or Yulia Bilozor at yulia.bilozor@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have offices located in Tampere, Pori, Helsinki and Oulu. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

1kpl
Talent Center Henkilöstövuokraus Oy
Jatkuva haku

We are looking for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake operator, you will fulfill the following duties:

 • operating and programming of press brake machines such as Amada and FinnPower and operating systems
 • settings of the machines, corrections, necessary measurements – independent work

You are the perfect candidate if you have:

 • experience as a press brake operator
 • willingness for long-term cooperation
 • ability to work independently
 • excellent workmanship
 • blue prints knowledge
 • knowledge of devices and measurement techniques
 • preferably EU citizenship or work permission in Finland
 • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska at Dominika.plinska@talentcenter.fi. or Yulia Bilozor at yulia.bilozor@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have offices  located in Tampere, Pori, Helsinki and Oulu. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

1kpl
Talent Center Henkilöstövuokraus Oy
Jatkuva haku

Eltel tuo lämpöä, valoa, yhteyksiä ja mediaa ihmisille vuoden jokaisena päivänä. Olemme sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialan teknisten palveluiden toimittaja ja markkinajohtaja Suomessa. Työmme elintärkeiden verkkoyhteyksien takaamisessa on keskiössä, kun Suomi tähtää hiilineutraaliksi tulevien vuosien aikana. Toimintamme ulottuu Suomen lähes joka kolkkaan ja meillä on vastuu ja mahdollisuus osaltamme tehdä valintoja, jotka ovat ympäristön kannalta aina vain kestävämpiä. Meillä on noin 5,000 työntekijää, joista Suomessa noin 1,500.

Eltelin Communication-liiketoiminnalla on alan laajin ja kokenein henkilöstö palvelemassa kiinteiden verkkojen toimijoita. Meillä on yhdessä kumppanimme Valokuitusen kanssa käynnissä merkittävä tietoliikenneyhteyksien rakennushanke, jossa tuomme nopeita valokuituyhteyksiä yhä useamman suomalaisen saataville. Rakennamme verkkoa, jonka avulla ihmiset pystyvät entistä paremmin käyttämään niin viihteen kuin työnteon mahdollistavia yhteyksiä kodeistaan käsin. 

Nyt rakentamisen vauhti kiihtyy ja palkkaamme jopa satoja uusia työntekijöitä verkonrakennushankkeiden eri vaiheisiin. Tarjoamme alan osaajille töitä ja urapolun pitkäksi aikaa, joten lue lisää ja liity joukkoomme!

Haemme nyt näihin projekteihin Kaivinkoneenkuljettajia/ maanrakennustyöntekijöitä vakituiseen työsuhteeseen. 

Työtehtäviisi kuuluu valokuituverkon rakentamiseen liittyvät maanrakennustyöt. Ryhmänne kaivaa kaapeliojan, asentaa mikroputkilinjaston ja jakokaapit sekä ennallistaa kaivujäljen ”kerralla kuntoon” -asenteella. Kaivuutyöt tehdään kaivinkoneella tai maasahalla ja työkohteet ovat pientalovaltaisia taajamia Suomessa. 

Työtä tehdään kolmen hengen tiimeissä. Työkohteet sijaitsevat tällä hetkellä Etelä-Suomen alueella mutta tehtävä edellyttää valmiuden komennustyöhön. Työmatkojen ajalta työnantaja järjestää ja kustantaa majoitukset. Käytössämme on mobiililaitteilla toimivat työohjaus- ja raportointisovellukset, joiden käyttö on olennainen osa työnkuvaa. Työhönottopaikka voidaan sopia erikseen Eltelin lukuisista toimipisteistä. Työtä tehdään seitsemän päivän jaksoissa rytmillä 7-7 eli seitsemää työpäivää seuraa seitsemän vapaapäivän jakso.  

Edellytämme hakijalta valmiutta komennustyöhön, vähintään B-luokan ajokorttia (BE- tai C-ajokortti on eduksi), IT-perustaitoja sekä hyvää fyysistä kuntoa. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus tietoliikenne- tai sähköverkkojen maanrakennustöistä sekä seuraavat voimassa olevat pätevyydet: tieturva 1, työturva sekä hätä EA. 

Toivomme sinun olevan aktiivinen, joustava ja oma-aloitteinen sekä sinulla on kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Käytössämme on nykyaikaisia mobiililaitteita ja järjestelmiä, joten pääset hyödyntämään tehtävässä myös IT taitojasi.    

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan ja tuotantopalkkion lisäksi työn, jolla on merkitystä. Eltelillä sinulla on mahdollisuus kehittyä ja laajentaa osaamistasi, olemmehan Suomen johtava infraverkkoyhtiö. Tervetuloa todellisten tekijöiden maailmaan!    

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center. 

Kiinnostuitko? Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 28.2.2023.  Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

Tutustu Elteliin työnantajana täällä: Ura Eltelillä - Eltelnetworks

 

//////////

 

Eltel brings warmth, light, connections and media to people every day of the year. We are a supplier of technical services for the electricity telecommunications network industry and the market leader in Finland. Our work to ensure vital network connections is at the heart of Finland's goal of becoming carbon neutral in the coming years. Our operations extend to almost every corner of Finland and we have the responsibility and opportunity to make choices that are increasingly sustainable from an environmental point of view. We have about 5,000 employees, of which about 1,500 in Finland.

Eltel's Communication business has the widest and most experienced personnel in the industry serving fixed network operators. Together with our partner Valokuitunen, we have a significant construction project underway for telecommunications connections, in which we are making high-speed optical fiber connections available to an increasing number of Finns. We're building a network that empowers people to better access connections for both entertainment and work from their homes. 

Now the pace of construction is accelerating and we are hiring up to hundreds of new employees for the different phases of network construction projects. We offer experts in the field jobs and a career path for a long time, so read more and join us!

We are now looking for excavator operators/ construction workers for these projects for permanent employment.

Your duties include construction work related to the construction of an optical fiber network. Your team will dig a cable ditch, install a micro-pipeline and distribution cabinets, and restore the excavation trace with a "once and for all" attitude. The excavation work is carried out with an excavator or a ground saw, and the work sites are urban settlements dominated by small-scale houses in Finland. 

The work is carried out in teams of three. The work sites are currently located in southern Finland, but the task requires readiness for secondment. During business trips, the employer arranges and pays for the accommodation. We use mobile work control and reporting applications, the use of which is an integral part of the job description. The place of recruitment can be agreed separately from Eltel's numerous locations. Work is carried out in seven-day periods with a rhythm of 7-7, that is, seven working days are followed by a period of seven days off.  

We require the applicant to be prepared for secondment, to have at least a category B driving license (a BE or C license is an advantage), basic IT skills and good physical condition. Previous experience in construction for telecommunications or electricity networks, as well as the following valid qualifications: road safety 1, occupational safety and emergency EA are considered an advantage.

We hope that you will be active, flexible and proactive, as well as have the ability to work independently and in a team. We use modern mobile devices and systems, so you can also utilize your IT skills in the task.

In addition to a competitive salary and production fee, we offer you a job that makes a difference. At Eltel, you have the opportunity to develop and expand your expertise, as we are the leading infrastructure network company in Finland. Welcome to the world of real creators!    

 

The application process is carried out by Talent Center. 

Interested? We evaluate applications as they come in, so please submit your application quickly, but no later than 28.2.2023. For more information about the task, please contact Jari Nokkonen at jari.nokkonen@talentcenter.fi or p. +358 40 523 2930. 

 

1kpl
Eltel Networks Oy
Espoo

Hei sinä huikeaa kesätyötä etsivä täysi-ikäinen, tämä ilmoitus on sinulle!

Etsimme Yyteriin Seikkailupuisto Huikeen konseptiin kuuluviin ravintoloihin Rento Burgeriin sekä Kota Pizzeriaan ravintolatyöntekijöitä tulevaksi kesäksi. Ehkä sinua? Vain kesäisin toimivat ravintolamme pyörivät pääosin kesätyöntekijöiden voimin, joten pääset osaksi nuorekasta ja energistä tiimiä. Meille hyvä yhteishenki on kaikki kaikessa.

Nyt varmaan mietit, mitä kaikkea pääsisit meillä tekemään. Työvuoroja sinulla olisi sekä Rennossa että Kodassa, joissa molemmissa työvuorot vaihtelevat välillä keittiössä annosten valmistuksen parissa ja välillä salin puolella asiakaspalvelussa. Parhaiten pääset työnkuvaan kiinni, kun katsot tämän MyDay-videon, jossa viime kesän ravintolatyöntekijämme Veera kertoo työpäivästään. 

Mietityttääkö, että voitko hakea paikkaan vaikkei sinulla ole aiempaa ravintola-alan kokemusta? Vastaus on KYLLÄ! Saat täyden perehdytyksen sekä keittiötyöhön että kassan käyttöön. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse sisäistää ensimmäisten päivien aikana, sillä koko kesän ajan tukenasi on muiden uusien kesätyöntekijöiden lisäksi joukko aiempina kesinä meillä työskennelleitä. Työssä pärjää hienosti, kun on iloinen, reipas ja innokas oppimaan uutta. Mikäli sinulta kuitenkin kokemusta jo löytyy, kerrothan siitä hakemuksessasi.

Työ alkaa 5.6.2023 koulutuksella ja jatkuu elokuulle. Palkka 11 €/h. Jos sinulla on yli kahden vuoden kokemus samankaltaisesta työstä, katsotaan palkka uudelleen. Työtunnit vaihtelevat sesongin mukaan; heinäkuussa saat paiskia hommia lähes täysin tunnein, kun taas kesä- ja elokuu menevät vähän rauhallisemmissa merkeissä. Ravintoloihin voit tutustua paremmin tästä.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 28.2.2023. Huomioithan, että haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja paikkoja täytetään sitä mukaa kun sopivia hakijoita löytyy. Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Seikkailupuisto Huikee
Pori

Etsimme kesän ylivoimaisesti monipuolisimpaan kesätyöhön 18 vuotta täyttäneitä tyyppejä, jotka rakastavat kiipeilyä eivätkä pelkää korkeita paikkoja, omaavat auktoriteettia ohjata muita, ja nauttivat ulkoilusta – hyvää asiakaspalvelutaitoa unohtamatta. Kolahtiko?

Seikkailupuisto Huikee haastaa kaikenikäisten seikkailijoiden tasapainoa ja voimaa 12:lla eri kiipeilyradalla, kolmessa eri vaikeustasossa. Huikee Trampolin Park Yyterin rannan tuntumassa taas on koko perheen trampoliinipuisto, jossa temppuilijat pääsevät kartuttamaan hyppytaitojaan. Trampoliinipuiston vierestä löytyy Mehubaari Yyteri, josta lomailijat saavat viilennystä kuumiin kesäpäiviin smoothieiden muodossa. Näitä kolmea pistettä pyörittää tulevana kesänä yksi ja sama kesätyöntekijöistä koostuva tiimi, johon toivomme sinunkin hakevan!

Mitä kesäsi toimintatiimissä sitten sisältäisi? Paljon kiipeilyä, valjaiden pukemista asiakkaille, ohjeistamista, lipunmyyntiä, smoothieiden valmistusta sekä asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimista. Kesätyöntekijämme Milla kuvasi työpäiväänsä Seikkailupuisto Huikeessa viime kesänä. Käy katsomassa Millan MyDay-video tästä.

Mitä me sinulta odotamme? Liikunnallisuutta, rohkeutta olla esillä ja ohjata muita sekä kykyä selvitä asiakaskohtaamisista myös englannin kielellä. Ison plussan saat, jos sinulta löytyy jo aiempaa ohjaus- tai valmennuskokemusta. Meille hyvä yhteishenki on kaikki kaikessa, joten toivomme sinun olevan myös tiimipelaaja.

Työ alkaa 5.6.2023 koulutuksella ja jatkuu elokuulle. Halutessasi voimme tarjota sinulle satunnaisia viikonloppuvuoroja myös syys- ja lokakuun aikana. Palkka 10 €/h. Työtunnit vaihtelevat sesongin mukaan; heinäkuussa saat paiskia hommia lähes täysin tunnein, kun taas kesä- ja elokuu menevät vähän rauhallisemmissa merkeissä.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 28.2.2023. Huomioithan, että haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja paikkoja täytetään sitä mukaa kun sopivia hakijoita löytyy. Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Seikkailupuisto Huikee
Pori

Miltä kuulostaa jäätelöpallojen pyöritys aurinkoisessa Yyterissä? Entä mahdollisuus pulahtaa veteen työpäivän päätteeksi?

Rento Burgerin ja Kota Pizzerian etupihalla sijaitsevat jäätelökioskit tarjoavat klassista kesäherkkua taas tulevana kesänä. Etsimme nyt huipputyyppejä mahdollistamaan tämän!

Jonon kertyessä hellepäivänä, pärjäät vuorossa yksin, reippain ottein. Aina aurinkoisin mielin, vaikka olisikin se sadepäivä. Sadepäivän sattuessa työvuoroosi voikin tulla muutoksia. Se voi olla hyvä hetki siivoukselle, tai saatat päästä pihapiirissä toimivan ravintolan keittiöön avuksi. Omaathan hyvän suuntavaiston ja käsityksen Yyterin alueesta, sillä lomailijoiden opastaminen on myös osa työtäsi.  

Toivomme sinun olevan vähintään 16-vuotias, oma-aloitteinen ja joustava. Hygieniapassi on plussaa, mutta ei välttämätön.

Työ alkaa 5.6.2023 koulutuksella ja jatkuu elokuulle. Palkka 8,50 €/h. Työtunnit vaihtelevat sesongin mukaan; heinäkuussa saat paiskia hommia lähes täysin tunnein, kun taas kesä- ja elokuu menevät vähän rauhallisemmissa merkeissä.

Meiltä saat tueksesi huipputyökaverit ja -esihenkilöt sekä kattavan perehdytyksen työhön. Lähde kerryttämään työkokemustasi Pohjoismaiden upeimman hiekkarannan läheisyyteen!

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 28.2.2023. Huomioithan, että haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja paikkoja täytetään sitä mukaa kun sopivia hakijoita löytyy. Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Seikkailupuisto Huikee
Pori

Hei sinä vasta uraasi aloitteleva tai jo vuosia kokemusta kerryttänyt kokki, tämä kesätyöilmoitus on sinulle!

Etsimme Virkistyshotelli Yyterin ravintoloihin kokkeja kesälle 2023. Paikkoja on auki sekä hotellin Meriravintolassa että Rantaravintola Helmessä. Hotellin pääravintolana toimiva Meriravintola tarjoaa à la carten lisäksi aamupalaa ja lounasta buffetin muodossa dyyniluonnon keskellä, ympäri vuoden. Rannalla sijaitseva Helmi taas tarjoaa apua nälkään aina kesäisin burgereiden, leipien ja korien muodossa. Nyt meiltä uupuu enää huippuporukka mahdollistamaan vuoden kiireisimmän sesongin sujuvuuden!

Mitä sinulta sitten odotetaan? Kuten alussa mainittu, voit olla vaikka vastavalmistunut kokki täynnä intoa kehittyä, tai jo konkari ravintola-alalla. Työpisteesi voidaan katsoa osaamisesi mukaan, ja sinua perehdyttämään saat joka tapauksessa alan vahvoja ammattilaisia. Kesäsesongin aikaan työtahti Yyterissä on ajoittain hyvinkin kiireinen, joten hyvä paineensietokyky ja reipas työote kantavat jo pitkälle.

Työtunteja lupaamme sinulle vähintään 60-75 h/3 viikkoon ja palkkasi määrittyy kokemusvuosien pohjalta, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimukseen nojaten. Aloitusajankohta on osittain sovittavissa, mutta aloitus lähtökohtaisesti toukokuun lopulla.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään sunnuntaina 5.3.2023. Tarvittaessa lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Virkistyshotelli Yyteri
Pori

Tästä kesätyöpaikka ravintola- ja matkailualasta kiinnostuneille!

Paikkoja on auki useammassa hotellin ravintolassa, eri tasoisille tekijöille. Rantaravintola Helmi tarjoaa apua nälkään aina kesäisin burgereiden, leipien ja korien muodossa. Hotellin pääravintolana toimiva Meriravintola taas tarjoaa à la carten lisäksi aamupalaa ja lounasta buffetin muodossa dyyniluonnon keskellä, ympäri vuoden. Hotellin 6. kerroksessa sijaitseva Yvonne on eurooppalainen bistro, jonka vaihtuva menu ja korkealaatuiset raaka-aineet takaavat makunautinnon kerta toisensa jälkeen.

Kenelle tämä työ sopii? Työpisteesi voidaan katsoa osaamisesi mukaan. Jos aiempi ravintola-alan kokemuksesi on vaikka pikaruokaravintolasta, voisi rannalla sijaitseva Helmi tarjota sinulle sopivasti uutta haastetta. Jos taas kokemusta on kertynyt jo a la carte -ravintolasta ja koet vaikka viinituntemuksesi olevan hyvällä tasolla, saattaisi Meriravintola olla sinua varten. Bistro Yvonnesta nappaat paikan, jos vahvan tarjoilutaustasi lisäksi sinulta sujuu myös perusdrinkkien valmistus. Tärkeintä kuitenkin on, että asenteesi on kohdallaan, olet vähintään 18-vuotias ja innokas oppimaan uutta!

Työtunteja lupaamme sinulle vähintään 60-75 h/3 viikkoon ja palkkasi määrittyy kokemusvuosien pohjalta, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimukseen nojaten. Aloitusajankohta on osittain sovittavissa, mutta aloitus lähtökohtaisesti toukokuun lopulla. Yvonneen työllistyessäsi pääset halutessasi aloittamaan jo aiemmin.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 5.3.2023. Tarvittaessa lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Virkistyshotelli Yyteri
Pori

Yyterin dyyneillä pyöritellään jäätelöpalloja taas tulevana kesänä, minkä lisäksi niin ikään rannalla sijaitseva kahvilakontti tarjoaa virvokkeita ja naposteltavaa lomailijoille.

Oletko parhaimmillasi kiireen ja paineen alla? Onko asiakaspalvelu se sinun juttusi? Oletko 16 vuotta täyttänyt ilopilleri?

Vietä elämäsi kesä Yyterin dyynien ympäröimänä!

Paikkoja on auki sekä rannan jäätelökioskeilla että kahvilakontissa. Kioskit eroavat siinä, että kahvilakontissa tuotevalikoima on laajempi ja alkoholijuomat sisältyvät valikoimaan, kun taas jäätelökioskeilta virkistystä saa vain jäätelöiden muodossa. Saat osaksesi vastuuta, sillä työvuorosta riippuen pääset avaamaan tai sulkemaan kioskin yksin. Hellepäivän muuttuessa kiireisemmäksi et kuitenkaan ole yksin, sillä kioskeja pyöritetään pääasiassa kahden kesätyöntekijän voimin. Työtehtäviin tuo vaihtelevuutta se, että sadepäivänä rannan hiljentyessä saatat mahdollisesti päästä auttamaan Virkistyshotelli Yyterin ravintolaan, jossa kiire jatkuu sateesta huolimatta.

Hygieniapassi ja kokemus myynti- ja/tai asiakaspalvelutyöstä ovat plussaa, mutta tärkeintä on, että asenteesi on kohdillaan, ja olet innokas oppimaan uutta! Kahvilakonttiin työllistyviltä odotamme jo aiempaa kassakokemusta ja anniskelupassi on plussaa, mutta ei välttämätön. Yyterin alueen aiempi tuntemus helpottaa työtäsi, sillä rannan kioskit toimivat kesäisin myös epävirallisina infopisteinä. 

Jäätelökioskeissa työn kesto on noin 6 viikkoa ja aloitusajankohtia on kaksi. Pääset itse vaikuttamaan siihen, oletko alku- vai loppukesän porukassa, mutta alkukesän myyjät aloittavat jo toukokuun lopulla, ja loppukesän tekijät heinäkuun alkupuolella. Jos taas työllistyt kahvilakonttiin, tehdään sopimuksesi toukokuun lopusta elokuun puoleenväliin.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 5.3.2023. Tarvittaessa lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Virkistyshotelli Yyteri
Pori

Yyterin kesä tarjoaa elämyksiä ja virkistystä kesän aikana noin 200 000 kävijälle. Elämysten toteuttamisessa isoa roolia näyttelee Virkistyshotelli Yyterin logistiikkatiimi, joka huolehtii, että kaikki pisteet toimivat täydessä kapasiteetissaan.

Oletko liikunnallinen? Eikö helle hidasta vauhtiasi? Onko mönkijällä ajelu tuttua puuhaa?

Tästä kesän vauhdikkain työpaikka!

Pidät huolen siitä, että rannan jäätelökioskeilla ja kahvilakontissa riittää myytävää myös jonon hännillä odottaville. Jos jäätelö uhkaa loppua kioskilta, nappaat mönkijän allesi, ja hurautat hakemaan jäätelötarjontaan täytettä hotellilta. Purat ja täytät tukusta haettavia kuormia, sekä autat muissa logistiikkapuolen tehtävissä.

Tämä kesätyö saattaa olla sinun, jos

- sinulla on mönkijä-/traktorikortti

- olet oma-aloitteinen ja osaat ennakoida

- olet ripeä liikkeissäsi

- omaat hyvän fyysisen kunnon.

Mönkijällä liikkuessasi moni turisti saattaa nykäistä sinua hihasta, ja kysyä suuntaneuvoja, joten Yyterin alueen tuntemus ja asiakaspalveluluonne ovat ehdottomasti eduksi tehtävässä. B-ajokortti on myös plussaa, sillä tällöin sinua voidaan pyytää myös tarvittaessa käymään keskustassa sijaitsevassa tukussa.

Työtunteja lupaamme sinulle vähintään 60 h/3 viikkoon ja palkkasi määrittyy matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimukseen nojaten. Työn kesto on noin 6 viikkoa ja aloitusajankohtia on kaksi. Pääset itse vaikuttamaan siihen, oletko alku- vai loppukesän porukassa, mutta alkukesän työntekijät aloittavat jo toukokuun lopulla, ja loppukesän tekijät heinäkuun alkupuolella.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 5.3.2023. Tarvittaessa lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Virkistyshotelli Yyteri
Pori

Ravintolamaailman ensiaskeleet alkavat täältä!  Tiskari - yksi tärkeimmistä tehtävistä ravintolan menestyksekkään toiminnan kannalta. 

Haluatko tehdä työtä, jossa näet kättesi jäljen välittömästi? Vaikka sirpaleiden sanotaan tuovan onnea, astioiden tulisi pysyä hyppysissäsi, sillä ilman niitä asiakkaat jäävät vailla elämyksiä. Huuhtelet astiat ja asettelet ne astianpesukoriin, jonka jälkeen kone hoitaa varsinaisen pesun puolestasi. Hyvä fyysinen kunto tulee tehtävässä kuitenkin tarpeeseen, sillä työtä tehdään seisten ja käsivoimat pääsevät käyttöön koreja siirrellessä. Piipahdat välillä ravintolasalin puolella, joten hymyn tulisi olla herkässä ja asiakkaan tervehtiminen toinen luontosi. Aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä ei ole välttämätöntä, mutta katsotaan eduksi. Työhön kuitenkin oppii nopeasti. Toivomme ennen kaikkea, että omaat reippaan ja innokkaan asenteen. Sinulla on myös ripeä työote, etkä hätkähdä ajoittain hyvinkin kiireistä työtahtia. Tehtävä edellyttää 18 vuoden ikää, sillä työvuorot osuvat välillä myöhäisiin iltoihin. Oma auto helpottaa töihin kulkemista.

Varaa paikkasi kesälle 2023, ja lähetä hakemuksesi jo nyt!

Työtunteja lupaamme sinulle vähintään 60 h/3 viikkoon ja palkkasi määrittyy matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimukseen nojaten. Työ alkaa kesäkuun puolenvälin aikoihin, ja jatkuu elokuun puoleenväliin. Tarkemmat päivät tarkentuvat lähempänä kesää. 

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian.

 

Hakuprosessista vastaa .

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 5.3.2023. Tarvittaessa lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

Etkö näe itseäsi tässä tehtävässä? Tsekkaa muutkin avoimet kesätyöpaikkamme täältä.

1kpl
Virkistyshotelli Yyteri
Pori

HAEMME TEKNISTÄ MYYJÄÄ/TIIMINVETÄJÄÄ

ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen myyntiin B2B- ja B2C-asiakkaille.

Tässä tehtävässä olet vastuussa oman tuoteryhmäsi myynnistä, kokonaisratkaisujen suunnittelusta, projektien loppuun viemisestä, sekä jälkimarkkinoinnista. Tuoteryhmääsi kuuluvat ilmastoinnin jäähdytys- ja lämpöpumppuratkaisut.

Tehtävä vaatii itsenäistä työotetta, mutta myös kykyä toimia osana tiimiä. Avustat konsultoivalla ja proaktiivisella otteellasi omaa tiimiäsi sekä asiakkaitamme. Meillä kaikki tukevat toisiaan ja asiakkaatkin aistivat välittömän, mutta ammattitaitoisen tapamme toimia. Emme pelkää haasteita, vaan otamme ne aina innolla vastaan yhdessä - meillä et ole yksin.

Etsimme henkilöä, jolla on kykyä ja halua ottaa vastuuta. Saat ympärillesi oman tiimin ja vastuullesi asiakkuuksia sekä haastavia projekteja. Työsi ei rajoitu pelkästään projektien johtamiseen, vaan pääset myös mukaan koko yrityksen kehittämiseen. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden kasvaa työssäsi aivan uudelle tasolle.

Kuten olet aikaisemmin lukenut, niin työsi tulee olemaan monipuolinen ja haastava. Olisi upeaa, jos sinulla olisi toimialamme kokemus tai pätevyydet, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Esihenkilökokemus olisi tietenkin plussaa, mutta uskomme oikean tyypin onnistuvan esihenkilöroolissa ilman kokemustakin.

Älä pelkää hakea, vaikka et täyttäisikään kaikkia kriteerejä, sillä lopullisen valintamme ratkaisee persoonasi. Olemme kiinnostuneita henkilöistä, joilla on vahva usko omiin kykyihin ja taitoihin. Kokonaisuuksien hahmottamisen kyky, hyvät sosiaaliset taidot ja oikea pilke silmäkulmassa ovat ominaisuuksia, joita arvostamme. Työpisteesi sijaitsee Helsingissä, Tattarisuolla.

Tarjoamme sinulle räätälöidyn vastuualueen oman kokemuksesi ja kykyjesi mukaan. Tarjoamme myös haastavan ja mielenkiintoisen tehtävän lisäksi kilpailukykyisen kiinteän palkan perinteikkäässä ja hyvämaineisessa yhtiössä. Tarjoamme mahdollisuuden kehittää ja laajentaa osaston toimintaa. Voit olla joko urasi alkuvaiheessa tai alalla toiminut valmis asiantuntija.

Tervetuloa mukaan ammattimaiseen tiimiimme!

Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä PK-sektorin laitevalmistajiin ja jälleenmyyjiin.

Spinea Oy:n kylmäosasto tarjoaa asiakkailleen juuri oikean valikoiman tuotteita, sovellustuntemusta ja palvelua auttaakseen asiakkaita kohtaamaan kasvavat ilmastoinnin jäähdytysalan tarpeet kustannustehokkaalla tavalla.

 

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy.

Lähetäthän hakemuksesi ja CV:n viimeistään 14.02.2023 mennessä. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

1kpl
Spinea Ltd Oy
Helsinki

Etsimme nyt joukkoomme

HR-koordinaattoria

Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus ja käytännön kokemusta vastaavista tehtävistä.

Hallitset työsuhdeasioiden ja -lain lisäksi osaamisen kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia. Olet mukana kasvussamme, ja pääset kasvattamaan monipuolista osaajaverkostoamme. Työssäsi olet aktiivinen, oma-aloitteinen ja luotettava sekä ymmärrät liiketoimintalähtöisesti henkilöstön kehittämisen eri osa-alueet. Toimenkuvaasi kuuluu myös oppilaitosyhteistyö. Tehtäväkenttäsi voi myös saada osaamisesi perusteella laajempia kokonaisuuksia.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, ratkaisukeskeisyyttä sekä päätöksentekokykyä.

Ihmisenä olet näkemyksellinen ja haluat saavuttaa urallasi uusia ulottuvuuksia. Seuraat aktiivisesti yritysympäristön muutoksia, ja sinulla on valmiuksia tutkimustietoa hyväksi käyttäen jalostaa asiat yrityksemme hyödynnettäväksi.

Tarjoamme sinulle motivoivan palkkauksen osaamisesi ja kokemuksesi mukaan sekä monipuolisen ja haasteellisen tehtäväkentän kasvavassa yrityksessä.

Työtehtäviä voitaa hoitaa osittain etänä tai eri toimipisteistämme käsin. 

Hakuprosessista vastaa Talent Center. 

Kiinnostuitko? Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana, joten jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 5.2.2023.  Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Nokkonen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. +358 40 523 2930.

 

1kpl
ETH Group
Eura

Promeco on maailmanlaajuisesti toimiva vaativien sähkömekaanisten järjestelmien ja palveluiden ratkaisutoimittaja. Palvelut kattavat koko suunnittelu- ja tuotantoketjun tuotekehityksestä valmistukseen ja elinkaaripalveluihin. Promeco tarjoaa laadukkaita, viimeisintä tekniikkaa edustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja niin meri- ja energiateollisuuden kuin raideliikenteen sekä valmistavan teollisuuden asiakkaille. Lisätietoja: www.promeco.fi

Promecon Kankaanpään yhtiö kaipaa uutta osaajaa osaksi monikansallista työyhteisöä vahvistamaan organisaatiota liiketoiminnan kasvaessa. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän ja vastuullisen työympäristön sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä alansa huippuosaajaksi. Tarjolla on tietysti myös huipputiimit ja työkaverit!

Vahvistamme Kankaanpään yksikköämme.

TUOTEPÄÄLLIKKÖ

Rekrytoimme vakaassa kasvussa olevaan laivanrakennussektoriimme tuote- / projektipäällikköä. Tehtävässä vastaat useista valmistuksessa olevista hybridipäätauluprojekteista erilaisissa tuotantovaiheissa. Päivittäinen yhteydenpito kansainvälisiin asiakkaisiin ja muutostarpeiden hallinta omassa organisaatiossa eteenpäin kuuluvat tuotepäällikön vastuisiin. 

Tehtävässä edellytetään järjestelmällistä työskentelytyyliä, englannin kielen taitoa sekä mielellään sähköinsinöörin koulutustaustaa. Voit olla uraasi aloitteleva insinööri, joka haluaa kehittyä projektijohtamisen ammattilaiseksi tai jo kokenut alan konkari. Meille tärkeintä on saada projektit maailmalle, laadukkaasti läpivietyinä, varmistaen korkean asiakastyytyväisyyden.

Tarjoamme kansainvälisen toimintaympäristön lisäksi vakaan ja turvallisen työyhteisön urakehitysmahdollisuuksin. Palkkauksen lisäksi meillä on monipuoliset työsuhde-edut.

 

Rekrytointiprosessiamme hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla
Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 12.2.2023 tämän ilmoituksen kautta. 

 

Meriteollisuuden modernisoituessa enemmän digitaaliseen suuntaan, uusissa aluksissa mennään kohti hybridiratkaisuja. Promeco toimittaa sähkökeskusratkaisuja globaalisti alusten sähkönjakeluverkkoon.

1kpl
Promeco Oy
Kankaanpää

Promeco on maailmanlaajuisesti toimiva vaativien sähkömekaanisten järjestelmien ja palveluiden ratkaisutoimittaja. Palvelut kattavat koko suunnittelu- ja tuotantoketjun tuotekehityksestä valmistukseen ja elinkaaripalveluihin. Promeco tarjoaa laadukkaita, viimeisintä tekniikkaa edustavia, kustannustehokkaita ratkaisuja niin meri- ja energiateollisuuden kuin raideliikenteen sekä valmistavan teollisuuden asiakkaille. Lisätietoja: www.promeco.fi

Promecon Kankaanpään yhtiö kaipaa uutta osaajaa osaksi monikansallista työyhteisöä vahvistamaan organisaatiota liiketoiminnan kasvaessa. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kehittyvän ja vastuullisen työympäristön sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä alansa huippuosaajaksi. Tarjolla on tietysti myös huipputiimit ja työkaverit!

Rekrytoimme Kankaanpäähän vakituiseen työsuhteeseen, mekaaniselle tuotantolinjallemme,

TYÖNJOHTAJAA

Saat vastuullesi noin kahdenkymmenen ohutlevyosaajan tiimin. Turvallisuus, aikataulut, laatu sekä tuotantomenetelmien kehittäminen ovat keskiössä tehtävässäsi. Tunnistat, että vain hyvällä johtamisella ja arvojemme mukaisella ilmapiirillä saat yksikkösi toimimaan halutulla tavalla.

Toivomme sinulta

 • aiempaa kokemusta esihenkilötehtävistä
 • teknistä koulutustaustaa
 • englannin kielen taitoa
 • sitoutumishalukkuutta meidän ja kansainvälisten asiakkaidemme kanssa.

Yrityksemme seisoo ja kasvaa vahvasti useamman toimialan keskeisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Saat meiltä vakaan ja turvallisen työympäristön lisäksi hyvät työsuhde-edut.

 

Rekrytointiprosessiamme hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla
Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 12.2.2023 tämän ilmoituksen kautta. 

1kpl
Promeco Oy
Kankaanpää

Tilipartners on paikallinen tilitoimisto, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisesti. Paikallisuus ja läheisyys ovatkin tärkeitä arvoja yrityksemme toiminnassa. Haluamme palvella asiakkaitamme hymy huulilla ja olla helposti lähestyttäviä iloisia ihmisiä. Me hoidamme ammattitaidolla taloushallintosi, jotta sinä voit keskittyä omaan osaamisesi ja yritykseesi.suunnittelussa sekä tulevaisuuden ennakoimisessa.

Tilipartners on Netvisor ja Procountor -tilitoimistokumppani ja Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto.

 

Tiedämme, että palvelukonseptillemme on kysyntää, joten palkkaamme tiimiimme

ASIAKASVASTAAVAN

Pääpaino työssäsi on uusien asiakkuuksien kartoittaminen, tapaamisten sopiminen ja palvelutuotteemme myyminen. Kasvumme myötä otat vastuullesi myös asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja sen varmistamisen. Tehtävässä edellytetään yritystalouden perusasioiden osaamista.

Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen työskentelytyyli yhdistettynä luontevaan tapaan kohdata erilaisia ihmisiä ovat hakemiamme ominaisuuksia tulevassa työkaverissamme. Jaat arvomme palveluhalukkuudesta ja olet jo tai haluat kehittyä kanssamme palvelumyynnin huippuosaajaksi.

Tarjoamme sinulle kiinteän palkkauksen, pienen mutta yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön sekä hyvät työkalut tukemaan onnistumistasi.

 

Rekrytointiprosessiamme hoitaa puolestamme Talent Center Oy

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla
Mika Niiniseltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään 12.2.2023 tämän ilmoituksen kautta.

1kpl
Tilipartners Oy
Pori

Etsimme Nakkilassa sijaitsevalle suomalaiselle tytäryhtiöllemme Ruotsin myynnistä vastaavaa

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ

Työ on yhdistelmä Nakkilassa työskentelyä, etätyötä ja liikkuvaa työtä, pääosin Ruotsissa.

Tehtäväsi 

Olet kaupallisesti vastuussa tuotteidemme myynnistä Ruotsissa. Tunnistat uusia myyntimahdollisuuksia, ja ymmärrät alueen markkinoita ja avaintoimijoita. Ylläpidät ja kehität suhteita jälleenmyyntiverkostoon.

Tämän toiminnan piiriin kuuluvat eri vastuualueet ovat: 

• asiakkaiden, avainasiakkaiden ja jakelijoiden hallinta tiiviissä yhteistyössä myyntijohtajan ja asiakaspalveluosaston kanssa

• hinnoittelu, tuote- ja jakelukanavien hallinta

• markkinoiden ja alan kehityksen ja suuntausten seuranta sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen etsiminen

• ajankohtaisen tiedon tuominen asiakas- ja markkinakentästä omalle tuotannollemme sekä logistiikalle.

Odotamme sinulta 

• myyntikokemusta kansainvälisestä ympäristöstä

• pintakäsittelyalan kokemusta (katsotaan eduksi)

• kaupallista koulutusta

• sujuvaa ruotsin, suomen ja englannin kielen taitoa, muut kielet ovat plussaa

• kykyä työskennellä itsenäisesti

• hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja

• matkustusvalmiutta.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkentän kansainvälisessä, kasvavassa yrityksessä, jossa näet oman kädenjälkesi tulokset. Lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työaikasi suunnitteluun.

 

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy.

Lähetäthän hakemuksesi ja CV:n viimeistään 15.02.2023 mennessä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jari Nokkonen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

1kpl
EP Power Grit Oy Ab
Nakkila

Haemme tekijöitä kahteen eri rooliin.

Ravintola- ja puistotyöntekijä/asiakaspalvelija 10€/h

Mitä työ sitten varsinaisesti on? Ultra Action Parkin ja Turosin kassalla työllistyessäsi hoidat kassalla myyntiä molempiin pisteisiin, tarjoilet annoksia pöytiin ja huolehdit salin siisteydestä, autat keittiötä tiskeissä ja valvot Ultran puolella temppuilevia lapsia.

Keittiö- ja kioskityöntekijä 11€/h

Jos taas nappaat kesätyön Överin ja Turosin välillä, koostuu työsi annosten valmistuksesta sekä Turosissa että Överissä, minkä lisäksi toimit Överissä kassalla myyden tuotteita.

 

Minkälaisia tyyppejä haemme? Emme odota sinulta tiettyä koulutusta tai kokemusta, vaan perehdytämme sinut kaikkiin tehtäviin perusteellisesti. Toki työn sisäistämistä helpottaa, jos olet aiemmin tehnyt vaikka ravintola- tai asiakaspalvelutyötä. Työssä pärjää kuitenkin mainiosti kun on 18 vuotta täyttänyt, reipas ja innokas oppimaan uutta, kiva työkavereille ja halukas tekemään parhaansa, jotta asiakkaamme lähtevät meiltä tyytyväisenä!

Työ alkaa 5.6.2023. Työtunnit vaihtelevat sesongin mukaan; alkukesän työskentelet 15-20 h/vko, kun taas viikoilla 27-32 työtunteja kertyy noin 30-35 h/vko.

Jäämme innolla odottamaan hakemustasi, jätäthän sen mahdollisimman pian. Kerrothan hakemuksessasi, että kummasta roolista olet enemmän kiinnostunut, tai jos haet mielelläsi molempiin.

 

Hakuprosessista vastaa Talent Center.

Jätä CV ja hakemuksesi tämän ilmoituksen kautta viimeistään 5.3.2023. Huomioithan, että haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja paikkoja täytetään sitä mukaa kun sopivia hakijoita löytyy. Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Kuronen, p. 040 553 0240 tai emmi.kuronen@talentcenter.fi.

1kpl
Ultra Action Park
Pori

Talent Center

Olemme erikoistuneet ylempien toimihenkilöiden ja johdon suorahakuihin, headhuntingiin sekä soveltuvuusarviointeihin ja kykytestauksiin. Pitkä kokemuksemme liike-elämän johto- ja toimitusjohtajatason tehtävistä mahdollistaa korkeatasoisen rekrytointiprosessin jo määritysvaiheesta strukturoituun haastatteluun ja testaukseen. Välitämme myös ammattitaitoisia vuokratyöntekijöitä, jotka käyvät läpi huolellisen valintaprosessin. Luottamus ja huolellisuus ovat keskeisiä arvojamme – meillä yksi ja sama ammattilainen vastaa rekrytointiprosessista alusta valintavaiheeseen asti.

Jari Nokkonen, hallituksen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty