Menestyvät yritykset satsaavat ihmisiin

Hyvä johtaminen on kilpailutekijä, johon panostaminen näkyy muun muassa kukoistavana yrityskulttuurina, sitoutuvina työntekijöinä, houkuttelevana yrityskuvana ja toivottuna tuloksena viivan alla.

Näihin tuloksiin suhteutettuna keskinkertaisella tai jopa huonolla johtamisella tuntuu olevan kummallisen vahva edustus tämän päivän työelämässä.

Ihmiset jättävät pomonsa, eivät työtään. Tämä on käynyt ilmi eri kyselytutkimuksissa, joissa on selvitetty syitä sille, miksi ihmiset jättävät työpaikkansa. Pahimmillaan jopa 75 prosentissa vastauksista syynä on johtaminen. Samaan aikaan monet näistä työntekijöistä olisivat juuri niitä, joista yrityksen kannattaisi pitää kiinni kynsin ja hampain. Tai ainakin laadukkaan johtamisen keinoin.

Työ- Ja Elinkeinoministeriön koordinoima Työelämä -kehittämishanke määritteli suomalaista johtamista.

Määrittelytyön tuloksena todettiin tulevaisuuden menestyksekkään johtajuuden olevan inhimillistä: johtaja on palveluroolissa mahdollistamassa alaisten onnistumista ja inspiroimassa heitä. Hyvällä johtajalla on tunneälyä, hän käy aitoa dialogia, vahvistaa työn merkityksellisyyden tunnetta alaisilleen ja ymmärtää diversiteetin vahvuutena. Hän on rohkea, visionäärinen, tavoitteellinen ja menestyksen nälkäinen.

Hyvä johtaja ymmärtää työntekijäkokemuksen merkityksen. Se on paljon puhuttuun asiakaskokemukseen verrattavissa oleva matka, joka alkaa jo ennen rekrytointiprosessia eikä pääty edes silloin, kun työsuhde päättyy. Samalla tavalla kuin yrityskuvaa ja -kulttuuria rakennetaan asiakkaita houkutteleviksi, pitäisi niitä rakentaa myös työntekijöitä kutsuviksi ja heitä sitouttaviksi.

Onneksi rohkaisevia esimerkkejä löytyy monista yrityksistä! Ja jos ei teiltä löydy, autamme mielellämme.

Jari Nokkonen
Toimitusjohtaja

Blogi

Jari Nokkonen

Jaa artikkeli

Uusimmat artikkelit