Toimintapuisto-ohjaaja

Toi­min­ta­puisto-oh­jaaja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:21.07.2020 klo 08:00
Haku päättyy:09.08.2020 klo 23:59
Työn kesto: 3 — 6 kk
Työaika:Muu osa-ai­ka­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Ultra Action Park on Porin Puuvillan kauppakeskukseen avattu uusi konsepti, joka tuo Poriin mahdollisuuden päästä kokemaan elämyksiä sekä harrastamaan uudella tavalla. Puiston vetonauloja ovat mm. Olympia-tason trampoliinialue, Airbag -alastulopatja, Ninjarata, Peliareena, Kiipeilylabyrintti sekä voimistelualue ja Airtrack.

Puisto tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet yritysten virkistyspäiviin yhdistämällä aktiviteetit, ruuan sekä illanviettopaikan.

Haemme Ultra Action Parkiin

TOIMINTAPUISTO-OHJAAJAA

Tarjolla oikea unelmaduuni liikunnalliselle hurjapäälle joka viihtyy lasten ja nuorten parissa!

Etsimämme henkilöt pyörittävät Ultra Action Parkin päivittäistä toimintaa, hoitavat kassaa, huolehtivat turvallisuudesta ja opastavat kävijöitä puiston saloihin. Myös puiston siisteydestä ja yleisestä viihtyvyydestä huolehtiminen kuuluu ohjaajien tehtäviin. Aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä katsotaan eduksi, samoin kuin kaikenlainen kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta tai vaikkapa urheilujoukkueen valmentamisesta. Tärkeintä kuitenkin on, että olet sosiaalinen ja iloinen tyyppi ja olet trampoliinilla tai Ninjaradalla kuin kotonasi.

Tehtävä on osa-aikainen. Täysi-ikäisyys ja suomen kielen taito vaaditaan.

 

Hakuprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Lisätietoja tehtävästä antaa Jere Nokkonen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

Jätä hakemus viimeistään 9.8. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4231625

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.