Automaatioinsinöörejä

Au­to­maa­tioin­si­nöö­rejä
Jat­kuva haku
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pir­kan­maa
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

 Haemme Pirkanmaalle

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edellytämme suunnittelu-ohjelmiston ( siemens s7 / valmet DNA) osaamista sekä alalle soveltuvaa teknistä koulutusta ja/tai kokemusta sähkö- ja automaatioinsinöörin töistä. Toivomme sinulta aktiivisuutta ja kykyä tarttua toimeen. Lisäksi sinulla on motivaatio oppia uutta ja kehittyä työssäsi sekä omaat hyvät yhteistyötaidot.

Lisätiedot ja luottamukselliset yhteydenotot:

Petri Heinola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Päivi Pekkarinen, p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, jätäthän hakemuksesi pikimmiten.

 Talent Center on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4298701

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.