Verkostopäällikkö

Ver­kos­to­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Eura
Haku alkaa:10.09.2020 klo 14:00
Haku päättyy:02.10.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Paneliankosken Voima on luonnoltaan sähköinen paikallinen yhtiö, joka on palvellut paikallisia asiakkaitaan jo vuodesta 1912. Meillä työskentelee 21 alan ammattilaista ja liikevaihtomme on yli 12 miljoonaa euroa. Toimitilamme sijaitsevat Paneliassa ja toimimme pääasiassa Euran sekä Eurajoen kuntien alueella. Lisätietoa meistä osoitteessa www.pkvoy.fi

Etsimme osaavaa ja tulevaisuuden energiamaailmasta kiinnostunutta

VERKOSTOPÄÄLLIKKÖÄ

Sinulla on tehtävään sopiva koulutustausta ja omaat kokemusta sähköverkon rakentamisesta ja suunnittelusta, joista otat kokonaisvastuun. Toimit lisäksi yhtiömme sähkötöiden johtajana eli tarvitset S1 sähköpätevyyden. Olet tietoteknisesti osaava, jolloin omaksut helposti uusia järjestelmiä ja ohjelmia. Alan kokemuksen lisäksi painotamme rekrytoinnissa henkilökohtaisia ominaisuuksiasi.

Olet helposti lähestyttävä tiimityön kannattaja. Annat ja otat mielelläsi vastuuta sekä sinun on luonteva toimia erilaisten työkavereiden ja sidosryhmien kanssa. Viet sovitut asiat laadukkaasti loppuun ja katseesi on vahvasti tulevaisuudessa vahvistaen yhtiömme kivijalkaa. Olet kehitysorientoitunut ja ymmärrät liiketoiminnan perusrakenteet laskentoineen.

Tarjoamme sinulle:

- vakaan toimintaympäristön mihin on helppo sitoutua pitkällä jänteellä

- turvallisen ympäristön ja osaavan tiimin johdettavaksesi

- johdon ja muun organisaation tuen perehdytykseen ja vastuihisi

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut, Mika Niininen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, jätä hakemus, palkkatoivomus ja ansioluettelo osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle viimeistään perjantaina 2.10.2020.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=4429175

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.