Tekoälyn erikoistutkija

Te­ko­ä­lyn eri­kois­tut­kija
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:06.05.2021 klo 09:15
Haku päättyy:03.06.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Asiakkaamme on maakunnan johtava tekoälyn ja soveltavan robotiikan osaamiskeskittymä. Haemme Poriin, osittaisella etätyömahdollisuudella, kansallisen tason huippuosaajaa tai sellaiseksi haluavaa henkilöä.

TEKOÄLYN ERIKOISTUTKIJA

Olet jo tohtoritutkinnon suorittanut tai sinulla on valmius suuntautua tohtoriopintoihin. Voit olla nuorempi tutkija tai jo nyt alasi huippua. Toivomme sinulta kiinnostusta ja osaamistaustaa lääketieteellisen tutkimuksen sekä terveysteknologioiden parista. Koordinoit testausprotokollien suunnittelua ja vastaat niiden toteutuksesta loppukäyttäjien kanssa. Tehtävä edellyttää hyvää projektinjohtamiskykyä ja tiimityöskentelyhalukkuutta. Viestintä- ja vuorovaikutustyylisi on selkeää ja luottamusta herättävää.

Olemme kiinnostuneita myös henkilöistä, joilla on vahvaa osaamista neuroverkoista ja tekoälyn ohjelmointipuolesta muiltakin kuin lääketieteen ja terveysteknologian toimialoilta.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot saat sähköpostitse tai soittamalla. Mika Niininen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Lähetä hakemuksesi osoitteella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai suoraan mika.niininen@talentcenter.fi viimeistään torstaina 3.6.2021.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5226125

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.