Keittiövastaava

Keit­tiö­vas­taava
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:04.03.2021 klo 13:00
Haku päättyy:14.03.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Haemme Yyteriin avattavaan Street Food -ravintolaan

KEITTIÖVASTAAVAA

Etsimämme henkilö pyörittää Yyteri Street Food -ravintolan päivittäistä toimintaa: varmistaa, että keittiö pyörii, tavaraa on riittävästi ja annokset tehdään oikein ja nopeasti. Henkilöltä vaaditaan aikaisempaa kokemusta keittiössä työskentelemisestä. Tehtävään valittava henkilö tuntee keittiön perustoiminnot ja osaa pitää kaikki langat tukevasti käsissään. Ravintola-alan koulutus ei kuitenkaan ole välttämätön. 
Keittiövastaava toimii esimiehenä ravintolan henkilökunnalle, joten kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. On myös tärkeää, että olet sosiaalinen ja iloinen tyyppi ja hyvä toimimaan joustavasti tiimissä.

Tehtävä on vakituinen ja kokoaikainen. Täysi-ikäisyys ja suomen kielen taito vaaditaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa Emmi Salonen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Jätäthän hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään sunnuntaina 14.3. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5287190

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.