Sähkösuunnittelija

Säh­kö­suun­nit­te­lija
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Uusi­kau­punki
Haku alkaa:30.03.2021 klo 09:00
Haku päättyy:21.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Telesilta Oy on yksi Suomen johtavista laivapuolen sähköurakoitsijoista. Olemme osa Skandinaviassa ja Baltiassa toimivaa AS Harju Elekter -konsernia. Toimitamme sähköurakointia ja -suunnittelua laivateollisuudelle sekä maapuolen teollisuus- ja suurkiinteistöhankkeisiin.

Telesillassa meitä työskentelee 30 ammattilaista ja toimipisteemme sijaitsevat Uudessakaupungissa, Raumalla ja 2021 alkaen Turussa. Koko konsernissa työskentelee noin 800 alan ammattilaista. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 146 M€. AS Harju Elekter on listattu Nasdaqin omistamaan Tallinnan pörssiin.

Haemme kasvuamme tukemaan Uudenkaupungin toimistoomme

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Sinulla on alan koulutustausta ja mielellään jo usean vuoden kokemus sähkösuunnittelusta. Toivomme sinulta osaamista Cadmatic -suunnittelutyökalusta tai kokemusta jostain vastaavasta järjestelmästä. Lisäksi arvostamme hakijoilta tuntemusta PLC -logiikoista ja vähintään kohtuullista englannin kielen taitoa.

Osaat liiketalouden perusteet, ja ymmärrät katelaskennan keskeiset periaatteet hinnoittelussa. Haluat ja kykenet ottamaan vastuuta projektiemme määrätietoisesta ja laadukkaasta loppuunsaattamisesta. Raportoit projektien etenemisestä täsmällisesti ja ajallaan, varmistaen asiakastyytyväisyyden tekemisiimme.

Tarvittaessa voit työskennellä osan ajastasi Rauman toimistollamme. Tarjoamme sinulle konsernietujemme lisäksi hyvähenkisen työyhteisön ja vakaasti omistetun yrityksen tukemaan ura- ja osaamiskehittymistäsi. Maksamme mielellämme osaamiseesi ja kokemukseesi perustuvan palkan.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center.

Lisätiedot tehtävistä ja luottamukselliset yhteydenotot: Mika Niininen, mika.niininen@talentcenter.fi tai puhelimitse 040 730 3327

Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, joten lähetä hakemuksesi pikaisesti, mutta viimeistään keskiviikkona 21.4.2021 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5374999

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.