Tuotantotyöntekijöitä (6 kpl)

Tuo­tan­to­työn­te­ki­jöitä
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Kan­kaan­pää
Haku alkaa:30.03.2021 klo 12:00
Haku päättyy:18.04.2021 klo 23:59
Työn kesto: 1 — 3 kk
Työaika:3‑vuorotyö
Työ alkaa:Ke­sä­kuu 2021

Knauf Oy on vuodesta 1991 Suomessa toiminut kipsilevyjen sekä muiden rakennustuotteiden valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yritys.

Olemme osa Knauf-konsernia, joka on maailman suurin kipsilevytoimittaja ja kaikki toiminnot mukaan lukien yksi Euroopan johtavista rakennusmateriaalien valmistajista. Konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi kipsi- ja kipsipohjaisia tuotteita sekä järjestelmäratkaisuja ympäri maailman. Suomessa toimiva kipsilevytehdas sijaitsee Kankaanpäässä, Pohjois-Satakunnassa.

Haemme Kankaanpään tehtaallemme kesän ajaksi

TUOTANTOTYÖNTEKIJÖITÄ

Työssä osallistut tuotantoprosessiin ja trukilla ajo tulee sinulle tutuksi. Arvostamme hakijoissa huolellisuutta, tarkkuutta, ripeyttä työssä sekä korkeaa työmoraalia. Lisäksi työn tekeminen edellyttää paineensietokykyä, ongelmanratkaisukykyä sekä rohkeutta tehdä muutoksia ja puuttua prosessin virheisiin. Työhön perehdytetään, joten tärkeimpinä ominaisuuksina ovat halu ja kyky oppia sekä asenne. Kokemus teollisuuden prosesseista, trukkikortti sekä työturvallisuuskortti katsotaan eduksi. Työntekijän tulee olla täysi-ikäinen.

Työ on kolmivuorotyötä.

Rekrytointiprosessista vastaa puolestamme Talent Center Oy.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Jari Nokkonen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi
Ville Ylilammi, tuotantopäällikkö, p. 040 3076 430 tai ville.ylilammi@knauf.fi
Olli Santahuhta, tehtaanjohtaja, p. 040 3076 423 tai olli.santahuhta@knauf.fi

Mikäli koet olevasi hakemamme henkilö, jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi 18.4. mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten toimithan nopeasti.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5530397

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.