Sähköinsinööri ja/tai sähkösuunnittelija

Säh­köin­si­nööri ja/tai säh­kö­suun­nit­te­lija
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:08.06.2021 klo 09:00
Haku päättyy:22.06.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Insta Automation Oy on automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen täyden palvelun yritys. Asiakkaitamme ovat niin prosessi-, energia- ja meriteollisuuden yritykset kuin yhteiskunnan infrastruktuurista huolehtiva julkinen sektori. Insta automationissa työskentelee noin 550 automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen ammattilaista. 

Insta Group Oy on suomalainen teknologiakonserni, joka rakentaa ja kehittää turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Instan erityisosaamista on turvallinen digitalisaatio sekä kyberturvallisuus, teollinen automaatio, johtamisen ratkaisut ja puolustusteknologia. Asiakkaamme toimivat älykkään teollisuuden, yhteiskunnan turvaamisen ja puolustuksen parissa. Insta kasvavana perheyrityksenä työllistää yli 1000 huippuosaajaa kahdellatoista paikkakunnalla, ja liikevaihtomme on noin 130 miljoonaa euroa.

Haemme Insta Automation Oy:n Sähkönjakeluyksikköön Poriin

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ ja/tai SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Työskentelet joko sähkösuunnittelun tai verkostolaskennan parissa teollisuuden monipuolisissa projekteissa sekä laivasektorilla. Työpisteesi on Porin Puuvillassa uusissa ja avarissa tiloissamme.

Sinulla on mielellään työkokemusta teollisuuden sähkösuunnittelutehtävistä, sekä keskijännite- ja pienjännitepuolen laitteistojen tuntemusta. Haluat kantaa kokonaisvastuun projekteistasi, ja keskustelet sekä raportoit luontevasti asiakkaidemme kanssa niiden etenemisestä.

Sähkövoimatekniikan ja sähköverkkojen laskentaohjelmien osaaminen on eduksi tehtävässä. Verkostolaskennan aikaisempi osaaminen ei ole välttämätöntä, sillä perehdytämme sinut tehtäviisi koko Instan voimin. Tärkeintä on, että haluat kehittyä verkostolaskennan tai sähkösuunnittelun huippuammattilaiseksi alan johtavassa yrityksessä!

Installa sinua odottaa hyvähenkinen työyhteisö, jonka rentoon ja asiantuntevaan porukkaan on helppo tulla mukaan. Osana Insta Group -konsernia allekirjoitamme koko konsernia yhdistävän mottomme "Lupa luottaa", joka konkretisoituu jokapäiväisessä työssämme niin asiakkaille päin kuin työyhteisönkin kesken. Maksamme osaamistasi vastaavan kilpailukykyisen palkan muine etuineen. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sujuu meillä vaivatta joustavien työaikojen ja perhemyönteisen kulttuurin ansiosta. Installa tuetaan aktiivisesti hyvinvointia ja liikuntaa esimerkiksi kattavan liikuntaedun ja ergonomisten työpisteiden kautta.

 

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy. Lisätietoja tehtävästä antaa Mika Niininen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään tiistaina 22.6. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5837923

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.