Lure maker (20 kpl)

Lure ma­ker
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:15.07.2021 klo 15:30
Haku päättyy:30.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:3‑vuorotyö
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Rapala VMC Oyj is world leading lure, three-pronged hooks, fishing tackle and filleting knives manufacturer and seller.

Rapala Eesti AS is looking for

LURE MAKERS 

for their Pärnu factory to work full time with shifts. The job includes multiple tasks such as coloring, hooking, cleaning and much more. Previous work experience is not required as on-site training will be provided. Working languages are Estonian, Russian and possibly Finnish.

We will help you with the possible relocation and apartment search.

Are you the person we are looking for? Please submit your CV and cover letter through www.talentcenter.fi/tyonhakijalle as soon as possible but latest by Saturday October 30th.

For more information about the position please email Jari Nokkonen at jari.nokkonen@talentcenter.fi.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6110259

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.