Automation Manager

Au­to­ma­tion Ma­na­ger
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Rauma, Ul­vila, Rai­sio
Haku alkaa:26.08.2021 klo 08:00
Haku päättyy:19.09.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Sermatech on jo vuodesta 1976 toiminut kotimainen täyden palvelun automaatiotalo. Palveluvalikoimamme kattaa mekaniikka- ja sähkösuunnittelun, valmistus- ja asennuspalvelut, kokonaisprojektitoimitukset, tuotantolinjat ja robottisolut sekä erikoiskoneet ja -laitteet. Toimipisteemme sijaitsevat Ulvilassa, Raumalla, Raisiossa ja Seinäjoella. Lue lisää: sermatech.fi

Kasvumme myötä avaamme uuden vastuuposition. Sijaintipaikkana Rauma, Ulvila tai Raisio.

AUTOMATION MANAGER

Sinulla on jo aiempaa esimieskokemusta tai tunnistat vahvan kiinnostuksen henkilöjohtamiseen. Ymmärrät keskusvalmistuksen, instrumentoinnin ja kenttäsähköistyksen periaatteet. Osaat hinnoitella tarjottavia kohteita työmenetelmätasolta kokonaisuuksiin.

Toivomme sinulta osaamista ja kokemusta etenkin sähköpuolelta sekä mielellään EPLAN suunnitteluohjelman tuntemusta.  Työkielinä käytämme suomea ja englantia. Hakemamme henkilö tunnetaan hyvähenkisenä, innostavana ja kehittymishalukkaana persoonana.

Työskentelet kiinteästi yhtiömme sähköautomaatioyksikön liiketoimintajohtajan kanssa. Pääset osallistumaan myös yhtiön strategiseen suunnitteluun ja näin kehittämään osaamispääomaasi. Neuvottelemme mielellämme sujuvan siirtymisesi meille ja maksamme osaamistasi vastaavan palkan muine etuineen.

Rekrytointiprosessiamme hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla:

Mika Niininen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätäthän hakemuksesi ja palkkatoivomuksesi pikaisesti, mutta viimeistään sunnuntaina 19.9.2021   osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6289091

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.