Roller coater line operator

Rol­ler coa­ter line ope­ra­tor
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:30.09.2021 klo 00:00
Haku päättyy:31.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

 For our client, furniture manufacturer, we are looking for a

ROLLER COATER LINE OPERATOR

As a Roller coater line operator, you will fulfill the following duties:

Operation of the roller painting line, setting of workpiece pallets
to vending machines. In addition, the tasks include hand spraying and
finishing work- grinding.

You are the perfect candidate if you have:

  • experience as a roller coater line operator, at least 3 years of work experience.
  • you have experience with Cefla / Sorbini roller coater line and manual spraying
  • willingness for long-term cooperation
  • ability to work independently
  • excellent workmanship
  • blue prints knowledge
  • knowledge of devices and measurement techniques
  • EU citizenship or work permission in Finland
  • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements and a production allowance. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have two offices in Finland located in Tampere and Pori. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

Check out our company at www.talentcenter.fi and in social media (LinkedIn, Facebook, Instagram).

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6430407

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.