Korjaamopäällikkö

Kor­jaa­mo­pääl­likkö
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Eura, Har­ja­valta, Huit­ti­nen, Ko­ke­mäki, Pori, Rauma, Sä­kylä
Haku alkaa:25.10.2021 klo 09:00
Haku päättyy:31.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Kovatech Oy on nykyaikainen teknisen kaupan liike, joka palvelee asiakkaitaan korkealla asiantuntemuksella ja kokemuksella perinteitä kunnioittaen ja uusimpaan tekniikkaan kouluttautuen. Perinteikäs yritys on perustettu vuonna 1984.

Etsimme asiakkaallemme Kokemäelle 

KORJAAMOPÄÄLLIKKÖÄ

Tässä vastuullisessa tehtävässä vastaat huolto- ja varaosatoiminnasta asiakasta kuunnellen ja ymmärtäen. Huolehdit asiakaskokemuksesta loistavalla palveluasenteella, niin huollon kuin myymälämyynninkin puolella. Menestyt tehtävässä, jos sinulla on vankkaa kokemusta alalta ja työnjohdollista osaamista sekä positiivinen, ammattimainen ote työhösi. Olet hyvä organisoimaan, saat hommat luistamaan etkä pelkää tarttua haasteisiin. Pystyt työskentelemään itsenäisesti, tekemään päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun. Pystyt toimimaan ajoittaisessa kiireessä ja paineessa eikä hermosi petä kovassakaan paikassa. Ympärillesi saat osaavan ja kannustavan työtiimin tuen. 

Työssä edellytetään laaja-alaisesti autokannan sekä siihen liittyvän tekniikan tuntemista.

Autoalan ammattilaiselle mielenkiintoinen ja monipuolinen työ perinteikkään yrityksen palveluksessa. 

Mikäli koet olevasi sopiva tehtävään, niin jätä meille hakemus pikimmin, mutta viimeistään 31.10.2021 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä:

Johanna Sahlsten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Talent Center Oy on vuonna 2010 perustettu henkilöstöpalvelutalo. Palveluihimme kuuluvat rekrytoinnit & headhunting, soveltuvuusarvioinnit, henkilöstövuokraus, koulutusratkaisut sekä vuokrajohtajien välitys. 

Tutustu yritykseen osoitteessa www.talentcenter.fi ja somessa (LinkedIn, Facebook, Instagram).

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6467791

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.