Tuotannon esimies

Tuo­tan­non esi­mies
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Lu­via
Haku alkaa:12.11.2021 klo 15:30
Haku päättyy:06.12.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Luvian Saha Oy on yksi Suomen suurimmista ja vakavaraisimmista yksityisistä sahatavaran ja sahatavaran jatkojalosteiden tuottajista. Yhtiö valmistaa sahatavaran jatkojalostustoiminnoissaan noin 50 000 m3 höylättyjä ja pintakäsiteltyjä tuotteita. Yhtiön kokonaisliikevaihto on noin 90 MEUR ja myynnistä 85 % kohdistuu vientimarkkinoille, 32 eri maahan. Yhtiön henkilöstömäärä kokonaisuudessaan on 125 henkilöä. Toimipiste sijaitsee Luvialla, Eurajoen kunnassa.

Haemme Luvialle vakituiseen työsuhteeseen

TUOTANNON ESIMIESTÄ

Tehtäviisi kuuluu

- jatkojalostuslinjojen operatiivisen toiminnan johtaminen ja sen suunnittelu
- prosessin tuottavuuden ja laadun kehittäminen
- henkilöstön osaamisen hallinta ja koulutussuunnittelu
- työturvallisuus ja sen kehittäminen.

Tehtävässäsi raportoit yhtiön tuotantojohtajalle.

Odotamme ja arvostamme

- kokemusta sahatavaran jatkojalostusprosesseista
- kokemusta esimiestyöskentelystä
- tehtävään soveltuvaa koulutusta (esimerkiksi AMK-insinööri tai vastaava)
- hyvää ihmisten johtamistaitoa sekä yhteistyökykyä
- systemaattista, jatkuvaan parantamiseen tähtäävää työskentelyotetta
- paineensietokykyä.

Tarjoamme

- hyvän, kannustavan ja reilun työyhteisön vakavaraisessa ja kehittyvässä yrityksessä
- kilpailukykyisen palkkauksen.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center. 

Luottamukselliset tiedustelut ja lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostilla: Jari Nokkonen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Jätäthän hakemuksesi palkkatoiveesi kera viimeistään 06.12.2021 mennessä osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hakemusten käsittely ja haastattelut voidaan aloittaa jo hakuajan kuluessa, ja tehtävä voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6698204

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.