Purchaser

Purc­ha­ser
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pirk­kala
Haku alkaa:29.04.2022 klo 15:00
Haku päättyy:27.05.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Netled Ltd. is a world-leading vertical farming technology growth company. Founded in 2007, its main markets are Europe and North America, with a keen eye on developing markets.

Find out more about Netled here: https://netled.fi/

As a result of the company’s rapid international growth, we are looking for the following professional to join the team at Netled:

PURCHASER

You will be responsible for our project purchasing and procurement. Your main area of responsibility will be purchasing electrical and automation components, parts and couplings. You will negotiate prices and terms, and ensure that supplier contracts are up to date.

You will support the sales team at the pricing stage and in planning component selection as well as developing and maintaining Netled’s competitiveness in your area.

You will actively map out potential supplier options.

You are proactive with a desire to improve the efficiency of purchasing operations.

You are capable of working independently, and you are analytical with good IT skills to develop our information systems in order to support the purchasing and procurement processes. You have proven negotiation skills and can communicate clearly and professionally even in demanding situations. You have a technical or commercial education and at least a few years experience in project purchasing. Experience in planning, purchasing or selling HVAC, electronic or electrical components is an advantage.

You have excellent communication skills in English. 

What we offer you:

Diverse and meaningful work in an international environment: we are proud of what we do. Global food production is in desperate need of sustainable solutions, and here at Netled we are building a vertical farming system that will revolutionize the entire global food production system.

A motivated team that is excited about their work: our employees are true professionals in their field. We are a diverse and international organization that works together towards our shared goals.

Development opportunities: you can consistently improve your own skills. We support your professional development at every stage, and in this role you have the opportunity to become a key player in our team.

Responsibility for people and the environment: our shared ethical principles cover both people and caring of the environment alike. Our ongoing objective is to build a more sustainable future.

We offer interesting and varied projects in a quickly developing international working environment with modern tools, a professional team, and the support of our entire planning team.

Ambitious individuals who are willing and able to learn can shine here at Netled. You will have the perfect opportunity to show your skills and develop your career!

Please send your application letter, CV, and salary request via https://netled.fi/jobs/purchaser/.

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd. For more details about the open position and the company, please contact Jyrki Ylänkö on 050-523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Netled Oy on vuodesta 2007 toiminut vertikaaliviljelyratkaisuihin erikoistunut kasvuyritys.

Päämarkkina-alueena ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, tähtäimessä on voimakkaasti myös kehittyvät markkinat. Yritys on vertikaaliviljelyteknologian ehdotonta kärkeä maailmassa. Yrityksen kotisivut: https://netled.fi/

Toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä vahvistamme osto-organisaatiotamme ja etsimme joukkoomme

OSTAJAA

Vastuualueellesi kuuluu yhtiömme projektiosto- ja hankintaprosessit. Vastaat pääasiassa yrityksemme sähkö- ja automaatiokomponenttien, kaapeleiden ja liittimien ostosta.

Neuvottelet hinnat, ehdot ja huolehdit toimittajasopimusten ajantasaisuudesta.

Tuet myyntiä hinnoitteluvaiheessa ja suunnittelua komponenttien valinnassa sekä huolehdit omalta osaltasi Netledin kilpailukyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä. Kartoitat aktiivisesti potentiaalisia toimittajavaihtoehtoja. Olet proaktiivinen ja tuet osaltasi ostotoiminnan tehostamista.

Työskentelytyylisi on itsenäinen, analyyttinen, ja omaat tietotekniset valmiudet sekä kehität yhtiömme tietojärjestelmää tukemaan hankinta- ja ostoprosesseja. Neuvottelutaitosi on koeteltua, ja kommunikoit selkeästi ja ammattimaisesti tiukoissakin tilanteissa. Sinulla on tekninen tai kaupallinen koulutus ja vähintään muutaman vuoden kokemus projektiostoista. Katsomme eduksi myös kokemuksen LVI-, elektroniikka- ja sähkökomponenteista joko suunnittelija-, ostaja- tai myyjäroolissa.

Tehtävien hoitaminen vaatii erinomaista englannin kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle

• Mielekäs työ: Olemme ylpeitä siitä mitä teemme. Työssämme korostuu korkea osaaminen, laatu ja arvojemme mukainen toiminta.

• Työstään innostuneet ja motivoituneet tiimit: Työntekijämme ovat alansa todellisia ammattilaisia. Olemme monimuotoinen ja kansainvälinen organisaatio, joka toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Kehitysmahdollisuudet: Meillä voit vahvistaa osaamistasi jatkuvasti. Tuemme kehittymistäsi urasi jokaisessa vaiheessa.

• Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä: Yhteiset eettiset periaatteemme kattavat niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen. Jatkuvana tavoitteenamme on kestävämpi tulevaisuus.

 

Jätä hakemus, CV ja palkkatoiveesi osoitteessa https://netled.fi/jobs/purchaser/.

Rekrytoinnista vastaa Talent Center Oy. Täytämme tehtävän heti sopivan henkilön löydyttyä. Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestä antaa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.
https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=7581308

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.