MIG/MAG WELDER (5 kpl)

MIG/MAG WELDER
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Akaa
Haku alkaa:30.06.2022 klo 00:00
Haku päättyy:31.08.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

For our client, subcontract metal manufacturing company, we are looking for a

MIG/MAG WELDERS

As a welder you will fulfill the following duties:

  • MIG/MAG welding according to blue prints and technical instructions

You are the perfect candidate if you have:

  • experience as a MIG/MAG welder
  • willingness for long-term cooperation
  • ability to work independently
  • excellent workmanship
  • blue prints knowledge
  • knowledge of devices and measurement techniques
  • EU citizenship or work permission in Finland

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements and a production allowance. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska-Narloch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have two offices in Finland located in Tampere and Pori. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8063878

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.