CHEFS and SOUS CHEF (5 kpl)

CHEFS and SOUS CHEF
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Haku alkaa:10.08.2022 klo 00:00
Haku päättyy:31.10.2022 klo 23:59
Työn kesto: 3 — 6 kk
Työaika:2‑vuorotyö
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Do you feel like you need a change of scenery for the winter season? How about a job in Lapland’s most enchanting holiday resort under the Northern lights?

Kakslauttanen is a family hotel in Finnish Lapland, 250 kilometres north of the Arctic Circle. Little by little, Kakslauttanen has grown to become Finland’s internationally best-known travel business. It is still being run by Jussi, with great care and attention – the way it has always been. You can read more about Kakslauttanen here

We are now looking for 

CHEFS and SOUS CHEF for winter season 2022-2023

We expect at least 5 years of professional experience. You will work as a part of international team so good English language skills are required. Restaurants in the resort are prepared to serve up to 600 guests a day. Work will start at end of October and ends at the end of March. 

Kakslauttanen arranges an accommodation and gives employees a comprehensive orientation.

Did you get interested? Please apply through the online application system at https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8375475 as soon as possible. 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8375475

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.