Asiakkuusjohtaja

Asiak­kuus­joh­taja
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:16.09.2022 klo 15:30
Haku päättyy:14.10.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Topteam IT Oy on vahvasti kehityksessä mukana oleva ICT-alan palveluyritys. Tarjoamme palveluratkaisuja erilaisiin liiketoiminnan haasteisiin kaiken kokoisille yrityksille.

Palveluvalikoimassamme ovat yritysten ylläpitoratkaisut ja asiantuntijapalvelut kattavasti ICT-palveluratkaisuista toimistolaitteisiin, monitoimilaitteista ergonomiaratkaisuihin sekä asennus- ja ylläpitopalvelu ja asiantunteva asiakastuki. Painotamme kaikissa palveluissamme luotettavuutta, toimivuutta ja korkeatasoista laatua.

Pitkä kokemuksemme alalta ja ammattitaitoinen henkilöstömme takaavat joustavan ja asiakkaiden tarpeista lähtevän ICT-palvelun rakentamisen, kehittämisen ja ylläpidon, tulevaisuuden haasteita unohtamatta.

Topteam IT Oy:lle on myönnetty ISO 9001 Laatu-, ISO 14001 Ympäristö- ja ISO 27001 Tietoturvan hallinta sertifikaatit, jotka ovat osoitus pitkään jatkuneesta työstä Topteamin tarjoamien palveluiden ja yrityksen toimintakulttuurin kehittämiseksi ja korkean palvelulaadun takaamiseksi.

Topteam hakee asiakkuusjohtajaa. 

ASIAKKUUSJOHTAJA

Asiakkuusjohtajan tehtävä on kehittää ja kasvattaa nimettyjä Topteamin asiakkuuksia ja tehdä uusmyyntiä vastuulle määriteltyyn kohderyhmään.  Asiakkaat ovat yrityksiä ja organisaatioita lähinnä Satakunnan alueella, ja myyntisalkussa on Topteam IT Oy:n kokonaispalvelut.

Toivomme sinulta:  

- Olet aikaansaava myyntityön ammattilainen ja sinulla on jo muutaman vuoden aiempaa B2B-myynti- tai asiakkuudenhallintakokemusta.
- Olet vaikuttava asiakaskohtaaja ja kiinnostunut lähes kaikesta. Esität asiasi asiakasyrityksen päättäjille vakuuttavasti.
- Positiivisen asiakaskokemuksen luominen on sinulle tärkeää, ja haluat löytää asiakkaillemme parhaimmat ratkaisut.
- Suunnitelmallista ja systemaattista tapaa kasvattaa asiakkuuksia ja johtaa myyntihankkeita .
- Hyvää liiketoimintaymmärrystä, asiakassuuntautunutta ajattelutapaa sekä konsultatiivista otetta myyntiin.
- Hyviä verkostoitumis- ja tiimityöskentelytaitoja sekä itseohjautuvuutta.
- Sopivaa koulutusta ja työkokemusta. Mahdollisesti kokemusta ICT-ympäristöistä.
- Topteamilla saat syventää osaamistasi monipuolisen asiakastyön, laajan asiantuntijaverkoston sekä toimialan parhaiden tuotteiden ja palveluiden parissa. Työssäsi sinua tukevat kannustavassa ilmapiirissä energiset ja mahtavat myynnin ja markkinoinnin kollegat.

Työskentelemme lähellä asiakasta, toisiamme tukien sekä jatkuvasti kehittyen ja kehittäen.

Tarjoamme käyttöösi kilpailukykyiset edut, motivoivan palkkausmallin ja selkeän mahdollisuuden edetä ja ottaa jatkossa lisää vastuuta koko yritysmyynnistä. Työskentelemme joustavasti ja tarvittaessa hybridimallilla. Toimitilamme sijaitsevat Porissa ja Raumalla.

Kiinnostuitko? Jos tunnistat tästä itsesi, kuulemme mielellämme lisää sinusta ja osaamisestasi!

Toimithan pikaisesti, sillä haastattelut käynnistetään jo hakuaikana. Jätäthän hakemuksesi kuitenkin viimeistään 14.10.2022 osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Juha Suominen 050 517 8888 ja Jyrki Ylänkö jyrki.ylanko@talentcenter.fi 050 523 6270.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=8650442

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.