Energia-asiantuntija

Ener­gia-asian­tun­tija
Sal­lila Ener­gia Oy
Sijainti:Alas­taro
Haku alkaa:24.11.2022 00:00
Haku päättyy:15.12.2022 23:59

Sallila Energia Oy on vuonna 1914 perustettu, kolmesta yhtiöstä koostuva energiayhtiöiden konserni, joka toimii lähinnä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Yhtiön pääpaikka on Alastarolla, joka kuuluu Loimaan kaupunkiin. Konsernissamme työskentelee noin 45 henkilöä.

Sallila Energia -konserni tarjoaa monipuolisia sähkön myyntiin, verkkopalveluihin ja energiajärjestelmien toimituksiin liittyviä palveluja. Löydät meistä kattavasti lisätietoja nettisivuiltamme.

Energia-alalla puhaltavien muutosten tuulten voimistuessa haemme

ENERGIA-ASIANTUNTIJAA

Tehtävässäsi vastaat pääosin verkkoalueemme asiakkaille tarjottavista aurinkosähkö- ja autolataustuotteistamme. Neuvottelet, opastat ja tarjoat uusiutuvan energian tuotteet niin yrityksille, maatiloille kuin yksityisasiakkaille. Huolehdit tilausprojektit tarkasti toimitukseen asti varmistaen asiakastyytyväisyytemme. Pääset osallistumaan myös pientuotantolaitosten ylläpito- ja valvontatehtäviin sekä muihin uusiutuvan energian kehitysprojekteihimme.

Tarjoamme sinulle

  • varman ja vakaan työpaikan osittaisella etätyömallilla
  • kiinteän palkkausmallin
  • kattavan työterveyshuollon ja muut konserniedut
  • lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun.

Edellytämme tehtävässä sähköalan koulutustaustaa sekä kiinnostusta kestävään kehitykseen uusiutuvien energiamuotojen parissa. Voit olla vasta työurasi alkutaipaleella tai kokeneempi konkari, tärkeintä on kiinnostus tehtäviä kohtaan ja halu omaksua uusia asioita yhteisen matkamme varrella. Asiakaspalveluhalukkuus, kuuntelu- ja keskustelutaito sekä reilu käytös työkavereitasi kohtaan kuvaavat perusluonnettasi.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Jätä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen viimeistään torstaina 15.12. osoitteessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai tämän ilmoituksen kautta.

Luottamukselliset yhteydenotot ja lisätiedot saat sähköpostitse tai puhelimitse. Mika Niininen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.